Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Removes direct formatting from the selection.

Styles

Shows commands to edit, update, create, and manage styles.

Character

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Table

Shows commands to format, edit, and delete a table and its elements.

Image

Shows commands to crop, edit, and manage images.

Object and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected object or shape.

Cień

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Interaction

Określa zachowanie obiektu po kliknięciu go myszką w czasie pokazu slajdów.

Nazwa

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Opis

Przypisuje tytuł i opis do zaznaczonego obiektu. Są one używane przez funkcje ułatwień dostępu oraz jako alternatywne znaczniki podczas eksportu dokumentu.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Obróć

Obraca zaznaczony obiekt

Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Konwertuj

Zawiera opcje konwersji zaznaczonego obiektu.

Align Objects

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

Rozmieść

Zmienia kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Grupa

Grupa łączy zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie oraz formatowanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Please support us!