Format

Zawiera polecenia do formatowania układu i zawartości dokumentu.

Tekst

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia formatowania tekstu.

Odstępy

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia odstępów między tekstem.

Wyrównaj tekst

Otwiera podmenu, w którym można wyrównać tekst i obiekty.

Listy

Otwiera podmenu, w którym możesz modyfikować formatowanie akapitów listy.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Usuwa bezpośrednie formatowanie z zaznaczenia.

Style

Wyświetla polecenia do edycji, aktualizacji, tworzenia i zarządzania stylami.

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Akapit

Modyfikuje format bieżącego akapitu, taki jak wcięcia i wyrównanie.

Wypunktowanie i numeracja

Dodaje numerację lub punktory do bieżącego akapitu lub do wybranych akapitów i umożliwia edycję formatu numeracji lub punktorów.

Tabela

Wyświetla polecenia formatowania, edytowania i usuwania tabeli oraz jej elementów.

Obraz

Wyświetla polecenia do przycinania, edycji i zarządzania obrazami.

Pole tekstowe i kształt

Otwiera podmenu umożliwiające edycję właściwości wybranego pola tekstowego lub kształtu.

Cień

Dodaj cień do zaznaczonego obiektu rysunkowego i zdefiniuj właściwości cienia.

Interakcja

Określa zachowanie obiektu po kliknięciu go myszką w czasie pokazu slajdów.

Nazwa

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Opis

Przypisuje tekst alternatywny i opis do zaznaczonego obiektu. Teksty te są dostępne jako alternatywne znaczniki w dokumencie do wykorzystania przez narzędzia ułatwień dostępu. Są one również dostępne jako znaczniki obrazów podczas eksportowania dokumentu.

Rozłóż zaznaczenie

Rozkłada trzy lub więcej zaznaczonych obiektów równomiernie wzdłuż osi poziomej lub pionowej. Możesz także równomiernie rozłożyć odstępy między obiektami.

Obróć

Obraca zaznaczony obiekt

Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Konwertuj

Zawiera opcje konwersji zaznaczonego obiektu.

Wyrównaj obiekty

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

Rozmieść

Zmienia kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Grupa

Grupa łączy zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie oraz formatowanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Prosimy o wsparcie!