Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the structure of numbered and bulleted paragraphs.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Removes direct formatting from the selection.

Character

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Object and Shape

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Line

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Area

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Text

Ustawia wygląd i właściwości zakotwiczenia tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym lub tekstowym.

Interaction

Określa zachowanie obiektu po kliknięciu go myszką w czasie pokazu slajdów.

Nazwa

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Opis

Przypisuje tytuł i opis do zaznaczonego obiektu. Są one używane przez funkcje ułatwień dostępu oraz jako alternatywne znaczniki podczas eksportu dokumentu.

Slide Design

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Slide Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Grupa

Grupa łączy zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie oraz formatowanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Please support us!