Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

Cofnij

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ponów

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Powtórz

Powtarza ostatnie polecenie.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Znajdź

Przełącz widoczność paska wyszukiwania tekstu lub nawiguj po elemencie.

Zaznacz wszystko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Duplikuj

Powoduje wykonanie jednej lub kilku kopii zaznaczonego obiektu.

Points

Switches the Edit Points mode on and off.

Gluepoints

Switches the Edit Gluepoints mode on and off.

Hiperłącze

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Fields

Pozwala edytować właściwości wstawionego pola.

Usuń slajd

Usuwa bieżący slajd.

Links

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Object

Pozwala edytować wybrany obiekt w pliku, wstawiony poprzez polecenie Wstaw - Obiekt.

Please support us!