Pasek obrazu

Użyj paska Obrazu do zmiany koloru, kontrastu i jasności zaznaczonego obiektu graficznego.

Filtr obrazu

Ten przycisk na pasku Obraz otwiera pasek Filtr obrazu, za pomocą którego dla wybranego obrazu można zastosować różne filtry.

Ikona filtra

Filtr

Tryb graficzny

Wyświetla atrybuty widoku wybranego obiektu graficznego. Obiekt graficzny osadzony w bieżącym pliku lub powiązany z nim nie ulega zmianie; zmienia się tylko jego widok.

Style komórki

Tryb graficzny

Kolor

Za pomocą paska narzędzi Kolor można edytować niektóre właściwości zaznaczonego obiektu.

Przezroczystość

Określa przezroczystość obiektu graficznego. Dozwolone są wartości z zakresu od 0% (nieprzezroczysty) do 100% (przezroczysty).

Ikona

Przezroczystość

Przytnij

Umożliwia przycięcie wyświetlania wstawionego obrazu. Przycinane jest jedynie wyświetlanie. Sam obraz nie jest zmieniany. Aby możliwe było włączenie przycinania, konieczne jest wybranie obrazu.

W programach Impress oraz Draw po kliknięciu ikony nie jest wyświetlane okno dialogowe, tylko pojawia się osiem uchwytów przycinania. Otwórz menu kontekstowe wybranego obrazu i wybierz opcję Przytnij obraz, jeśli chcesz korzystać z okna dialogowego do przycinania.

Przeciągnij dowolny z ośmiu uchwytów przycinania, aby przyciąć obraz.

ikona

Przytnij

Prosimy o wsparcie!