Pasek opcji

Aby wyświetlić Pasek Opcji wybierz Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Opcje


Tryb obrotowy po kliknięciu obiektu

Zmienia działanie kliknięcia myszką w ten sposób, że po drugim kliknięciu pojawiają się uchwyty obracania. Aby obrócić obiekt przeciągnij wybrany uchwyt w odpowiednim kierunku.

Ikona

Tryb obrotowy po kliknięciu obiektu

Wyświetl siatkę

Specifies whether to display the grid.

Ikona

Pokaż siatkę

Pokaż prowadnice

Pokazuje lub ukrywa prowadnice, do których można wyrównywać obiekty. Aby usunąć prowadnice przeciągnij ją poza slajd na linijkę.

Ikona

Wyświetl prowadnice

Prowadnice przy przesuwaniu

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Prowadnice przy przesuwaniu

Przyciągaj do siatki

Określa, czy ramki, elementy rysunków i formanty mają być przyciągane do punktów siatki. Aby zmienić status przyciągania do siatki tylko dla bieżącej czynności, należy przeciągnąć obiekt, naciskając klawisz .

Ikona

Przyciągaj do siatki

Przyciągaj do prowadnic

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Przyciągaj do marginesów stron

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

Przyciągaj do marginesów stron

Przyciągaj do obramowania obiektu

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

Przyciągaj do obramowania obiektu

Przyciągaj do punktów obiektu

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

Przyciągaj do punktów obiektu

Zezwalaj na szybką edycję

Określa, czy kliknięcie obiektu tekstowego powoduje natychmiastowe przełączenie do trybu edycji tekstu.

Icon Allow Quick Editing

Zezwalaj na szybką edycję

Zaznaczenie możliwe tylko w obszarze tekstu

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icon Select Text Area Only

Zaznaczenie możliwe tylko w obszarze tekstu

Edycja tekstu przez dwukrotne kliknięcie

Zmienia działanie kliknięcia myszką w ten sposób, że podwójne kliknięcie powoduje dodanie lub edycję tekstu.

Ikona

Edycja tekstu przez dwukrotne kliknięcie

Modyfikuj obiekt z atrybutami

Jeżeli ikona ta jest aktywna na pasku Opcje, obiekty w trakcie rysowania lub przesuwania wyświetlane są wraz z atrybutami, ale z 50% przezroczystości. Jeżeli ikona ta nie jest aktywna, w czasie przeciągania obiektu wyświetlany jest tylko jego obrys. Obiekt wraz ze wszystkimi atrybutami wyświetlany jest po zwolnieniu przycisku myszy.

Ikona

Modyfikuj obiekt z atrybutami

Wyjdź ze wszystkich grup

Wychodzi ze wszystkich grup i wraca do zwykłego widoku.

Icon Exit all groups

Wyjdź ze wszystkich grup

Please support us!