Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek Rysunek można również wyświetlić w dokumencie tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym. Zestaw wyświetlanych ikon może być inny w zależności od wybranego rodzaju dokumentu.

Zaznacz

Aby zaznaczyć obiekt na bieżącym slajdzie kliknij narzędzie Zaznacz (biała strzałka) na pasku rysowanie, a następnie kliknij obiekt.

Aby zaznaczyć więcej niż jeden obiekt przytrzymaj w czasie klikania klawisz Shift.

Aby zaznaczyć obiekt, który znajduje się za innym obiektem, przytrzymaj naciśnięty klawisz i kliknij żądany obiekt. Aby zaznaczyć obiekt leżący jeszcze niżej w stosie obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz i kliknij ponownie. Aby powrócić do poprzednio zaznaczonego obiektu, przytrzymaj naciśnięte klawisze Shift + , a następnie kliknij.

Aby dodać tekst do zaznaczonego obiektu kliknij go dwa razy a następnie wprowadź lub wklej tekst.

Aby odznaczyć obiekty kliknij gdziekolwiek poza zaznaczonymi obiektami lub naciśnij klawisz Esc.

Dwukrotne kliknięcie narzędzia umożliwia użycie go do wielu zadań. Pojedyncze kliknięcie narzędzia powoduje, że po zakończeniu zadania narzędzie wyłącza się i jest przywracane ostatnie zaznaczenie.

Zaznaczenie

Pozwala zaznaczać obiekty w bieżącym dokumencie.

Ikona

Zaznacz

Prostokąt

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca wypełniony prostokąt. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić róg prostokąta i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować kwadrat w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Prostokąt

Elipsa

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca wypełniony owal. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek owalu i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować okrąg w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona

Elipsa

Tekst

Rysuje ramkę tekstową przez kliknięcie lub rozciągnięcie jej w bieżącym dokumencie. Kliknij gdziekolwiek na dokumencie po czym wpisz lub wklej swój tekst.

Ikona

Tekst

Krzywa

Kliknij ikonę Krzywa na pasku Rysunek aby otworzyć pasek narzędzi Linie. Za jego pomocą możesz dodawać linie oraz figury do bieżącego slajdu.

Ikona

Krzywa

Łączniki

Ikona

Łącznik

Otwórz pasek narzędzi Łącznik. Za jego pomocą możesz dodawać łączniki do bieżącego slajdu. Łącznik to linia łącząca dwa obiekty nawet po przemieszczaniu obiektów. Jeśli skopiujesz obiekt z dołączonym łącznikiem łącznik jest również kopiowany.

Linie i strzałki

Otwiera pasek narzędzi Strzałki, umożliwiając wstawienie linii i strzałek.

obiekty 3D

Otwiera pasek narzędzi Obiekty 3D. Obiekty są trójwymiarowe z właściwościami głębi, oświetlenia i odbicia światła. Każdy wstawiony obiekt tworzy obraz 3D. Aby przejść do obrazu, naciśnij klawisz F3. Właściwości tych obiektów 3D można edytować w oknie dialogowym Efekty 3D.

Ikona

Obiekty 3D

Kształty

Otwiera pasek narzędzi Kształty, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Icon Basic shapes

Kształty

Symbole

Otwiera pasek narzędzi Symbole, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Icon Symbol Shapes

Symbole

Strzałki blokowe

Otwiera pasek narzędzi Strzałki blokowe, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Icon Block arrows

Strzałki blokowe

Schematy blokowe

Otwiera pasek narzędzi Schematy blokowe, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Icon Flowcharts

Schematy blokowe

Objaśnienia

Otwiera pasek narzędzi Objaśnienia, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Icon Callouts

Objaśnienia

Gwiazdy

Otwiera pasek narzędzi Gwiazdy, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Icon Stars

Gwiazdki

Punkty

Pozwala edytować punkty.

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Fontwork

Otwiera okno dialogowe Fontwork, z którego można wstawić stylowy tekst, niemożliwy do wstawienia przez standardowe formatowanie tekstu w dokumencie.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Fontwork - Galeria

Z pliku

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Obraz

Wstaw

Ikona

Wstaw

Obróć

Narzędzie obracania obiektów.

Icon Rotate

Obróć

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Rozmieść

Zmienia kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Ikona

Rozmieść

Extrusion On/Off

Włącza i wyłącza efekty 3D zaznaczonego obiektu.

Panel animacji

Przypisuje efekty do zaznaczonych obiektów.

Ikona

Animacja niestandardowa

Interaction

Określa zachowanie obiektu po kliknięciu go myszką w czasie pokazu slajdów.

Icon Interaction

Interaction

Please support us!