Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek Rysunek można również wyświetlić w dokumencie tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym. Zestaw wyświetlanych ikon może być inny w zależności od wybranego rodzaju dokumentu.

Zaznacz

Aby zaznaczyć obiekt na bieżącym slajdzie kliknij narzędzie Zaznacz (biała strzałka) na pasku rysowanie, a następnie kliknij obiekt.

Aby zaznaczyć więcej niż jeden obiekt przytrzymaj w czasie klikania klawisz Shift.

Aby zaznaczyć obiekt, który znajduje się za innym obiektem, przytrzymaj naciśnięty klawisz i kliknij żądany obiekt. Aby zaznaczyć obiekt leżący jeszcze niżej w stosie obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz i kliknij ponownie. Aby powrócić do poprzednio zaznaczonego obiektu, przytrzymaj naciśnięte klawisze Shift + , a następnie kliknij.

Aby dodać tekst do zaznaczonego obiektu kliknij go dwa razy a następnie wprowadź lub wklej tekst.

Aby odznaczyć obiekty kliknij gdziekolwiek poza zaznaczonymi obiektami lub naciśnij klawisz Esc.

Dwukrotne kliknięcie narzędzia umożliwia użycie go do wielu zadań. Pojedyncze kliknięcie narzędzia powoduje, że po zakończeniu zadania narzędzie wyłącza się i jest przywracane ostatnie zaznaczenie.

Zaznaczenie

Pozwala zaznaczać obiekty w bieżącym dokumencie.

Ikona

Zaznaczenie

Kolor linii

Ustawia kolor linii zaznaczonego obiektu.

Ikona koloru linii

Kolor linii

Kolor wypełnienia

Ustawia kolor obszaru zaznaczonego obiektu.

Ikona obszaru

Obszar

Linia

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię prostą. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift orientacja linii zostanie ograniczona do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona linii

Linia

Prostokąt

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca wypełniony prostokąt. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić róg prostokąta i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować kwadrat w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona prostokąta

Prostokąt

Elipsa

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca wypełniony owal. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek owalu i rozciągnij myszką do uzyskania odpowiedniej wielkości. Jeśli chcesz narysować okrąg w czasie rozciągania przytrzymaj klawisz Shift.

Ikona elipsy

Elipsa

Strzałki

Otwórz pasek narzędzi Strzałki. Za jego pomocą możesz dodawać do bieżącej strony strzałki, linie proste, oraz linie wymiarowe.

Krzywa

Kliknij ikonę Krzywa na pasku Rysunek aby otworzyć pasek narzędzi Linie. Za jego pomocą możesz dodawać linie oraz figury do bieżącego slajdu.

Ikona krzywej

Krzywa

Łączniki

Ikona łącznika

Łącznik

Otwórz pasek narzędzi Łącznik. Za jego pomocą możesz dodawać łączniki do bieżącego slajdu. Łącznik to linia łącząca dwa obiekty nawet po przemieszczaniu obiektów. Jeśli skopiujesz obiekt z dołączonym łącznikiem łącznik jest również kopiowany.

Kształty

Otwiera pasek narzędzi Kształty, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona kształtów podstawowych

Kształty

Symbole

Otwiera pasek narzędzi Symbole, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona symboli

Symbole

Strzałki blokowe

Otwiera pasek narzędzi Strzałki blokowe, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona strzałek blokowych

Strzałki blokowe

Schematy blokowe

Otwiera pasek narzędzi Schematy blokowe, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona schematów blokowych

Schematy blokowe

Objaśnienia

Otwiera pasek narzędzi Objaśnienia, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona objaśnień

Objaśnienia

Gwiazdy

Otwiera pasek narzędzi Gwiazdy, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona gwiazdek

Gwiazdki

obiekty 3D

Otwiera pasek narzędzi Obiekty 3D. Obiekty są trójwymiarowe, z głębią, oświetleniem i odbiciem. Każdy wstawiony obiekt początkowo tworzy scenę 3D. Możesz nacisnąć F3, aby wejść do sceny. W przypadku tych obiektów 3D można otworzyć okno dialogowe Efekty 3D, aby edytować właściwości.

Ikona obiektów 3D

Obiekty 3D

Obróć

Narzędzie obracania obiektów.

Ikona obrotu

Obróć

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona wyrównania

Wyrównanie

Rozmieść

Zmienia kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Ikona rozmieszczenia

Rozmieść

Rozłóż zaznaczenie

Rozkłada trzy lub więcej zaznaczonych obiektów równomiernie wzdłuż osi poziomej lub pionowej. Możesz także równomiernie rozłożyć odstępy między obiektami.

Ikona rozkładania

Rozłóż

Cień

Dodaje cień do zaznaczonego obiektu. Jeśli obiekt ma już cień, jest on usuwany. Kliknięcie tej ikony bez zaznaczenia obiektu spowoduje dodanie cienia do następnego narysowanego obiektu.

Ikona dodawania cienia

Cień

Przytnij

Przycina lub skaluje zaznaczony obraz. Można także przywrócić oryginalny rozmiar obrazu.

Ikona przycinania

Przytnij

Filtr obrazu

Ten przycisk na pasku Obraz otwiera pasek Filtr obrazu, za pomocą którego dla wybranego obrazu można zastosować różne filtry.

Ikona filtra

Filtr

Edycja punktów

Umożliwia zmianę kształtu zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Ikona przełączania trybu edycji punktów

Przełącz tryb edycji punktów

Punkty sklejania

Umożliwia edycję punktów sklejania na rysunku.

Ikona educji punktów sklejania

Edycja punktów sklejania

Włącz/wyłącz obiekt z perspektywą

Włącza i wyłącza efekty 3D dla wybranych obiektów.

Ikona włącz/wyłącz perspektywę

Włącz/wyłącz perspektywę

Prosimy o wsparcie!