Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym dokumencie oraz o zaznaczonym obiekcie. Podwójne kliknięcie na wskazania paska stanu otwiera powiązane z nim okno dialogowe.

Bieżąca wielkość

Wyświetla współrzędne X i Y kursora oraz wielkość zaznaczonego obiektu.

Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Modyfikacja dokumentu

Jeśli zmiany w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane, w tym polu na pasku Stanu pojawi się "*". Dotyczy to również nowych, jeszcze niezapisanych dokumentów.

Bieżący slajd/Poziom

Wyświetla numer bieżącego slajdu oraz liczbę wszystkich slajdów.

Bieżący styl strony

Wyświetla aktualny Styl strony. Kliknij dwukrotnie, aby edytować styl, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać inny styl.

Prosimy o wsparcie!