Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym dokumencie oraz o zaznaczonym obiekcie. Podwójne kliknięcie na wskazania paska stanu otwiera powiązane z nim okno dialogowe.

Bieżąca wielkość

Wyświetla współrzędne X i Y kursora oraz wielkość zaznaczonego obiektu.

Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Modyfikacja dokumentu

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Bieżący slajd/Poziom

Wyświetla numer bieżącego slajdu oraz liczbę wszystkich slajdów.

Bieżący styl strony

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Please support us!