Pasek formatowania tekstu

Aby wyświetlić pasek Formatowanie tekstu, ustaw kursor wewnątrz obiektu tekstowego.

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Ikona pogrubienia

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Ikona kursywy

Kursywa

Podkreślenie

Podkreśla lub usuwa podkreślenia z zaznaczonego tekstu.

Ikona podkreślenia

Podkreślenie

Kolor czcionki

Kliknij, aby zastosować bieżący kolor czcionki do zaznaczonych znaków. Możesz także kliknąć tutaj, a następnie przeciągnąć zaznaczenie, aby zmienić kolor tekstu. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi Kolor czcionki.

Ikona koloru czcionki

Kolor czcionki

Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu kontenera.

Ikona wyrónania do lewej

Wyrównaj do lewej

Do środka

Wyśrodkowuje zaznaczone akapity w otaczającym kontenerze.

Ikona do środka

Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu kontenera.

Ikona wyrównania do prawej

Wyrównaj do prawej

Do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu kontenera. Jeśli chcesz, możesz także określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu, wybierając Format - Akapit - Wyrównanie.

Ikona do lewej i prawej

Do lewej i prawej

Zwiększ odstępy

Kliknij ikonę Zwiększ odstępy, aby zwiększyć odstępy między akapitami nad zaznaczonym akapitem.

Ikona

Zwiększ odstępy

Zmniejsz odstępy

Kliknij ikonę Zmniejsz odstępy, aby zmniejszyć odstępy między akapitami nad zaznaczonym akapitem.

Ikona

Zmniejsz odstępy

Lista nieuporządkowana

Tworzy lub usuwa wypunktowanie dla wybranych akapitów.

Ikona listy nieuporządkowanej

Przełącz listę nieuporządkowaną

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Ikona znaku

Znak

Akapit

Modyfikuje format bieżącego akapitu, np. wcięcia i wyrównanie.

Ikona akapitu

Akapit

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Określa poziomy kierunek tekstu.

Ikona kierunku tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu z góry na dół

Określa pionowy kierunek tekstu.

Ikona kierunku tekstu z góry na dół

Kierunek tekstu z góry na dół

Zwiększ rozmiar czcionki

Zwiększa rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmniejsza rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Prosimy o wsparcie!