Pasek formatowania tekstu

Aby wyświetlić pasek Formatowanie tekstu, ustaw kursor wewnątrz obiektu tekstowego.

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Icon Bold

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Icon Italic

Kursywa

Podkreślenie

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Podkreślenie

Kolor czcionki

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikona

Kolor czcionki

Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu strony.

Icon Align Left

Wyrównaj do lewej

Do środka

Wyrównuje zaznaczone akapity do środka strony.

Icon Centered

Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu strony.

Icon Align Right

Wyrównaj do prawej

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu strony. Można również określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu. W tym celu należy wybrać Format - Akapit - Wyrównanie.

Icon Justified

Do lewej i prawej

Zwiększ odstępy

Click the Increase Spacing icon to increase the paragraph spacing above the selected paragraph.

Ikona

Zwiększ odstępy

Zmniejsz odstępy

Click the Decrease Spacing icon to decrease the paragraph spacing above the selected paragraph.

Ikona

Zmniejsz odstępy

Toggle Unordered List

Tworzy lub usuwa wypunktowanie dla wybranych akapitów.

Icon

Toggle Unordered List

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Icon Character

Znak

Akapit

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon Paragraph

Akapit

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu z góry na dół

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Kierunek tekstu z góry na dół

Increase Font Size

Zwiększa rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Decrease Font Size

Zmniejsza rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Please support us!