Pasek Linia i wypełnienie

Pasek Linia i wypełnienie zawiera polecenia i opcje, które możesz wykorzystać w bieżącym widoku.

note

Gdy w obszarze roboczym nie jest zaznaczony żaden obiekt i ustawisz atrybuty kształtu, takie jak szerokość linii, kolor linii, styl linii, typ wypełnienia obszaru i styl wypełnienia obszaru za pomocą paska Linia i wypełnienie, wówczas ustawienia linii i wypełnienia zostaną zastosowane do nowych kształtów, jako formatowanie bezpośrednie, zastępując atrybuty domyślnego stylu rysowania kształtu. Aby zresetować atrybuty paska Linia i wypełnienie do atrybutów domyślnego stylu rysowania, usuń zaznaczenie dowolnego obiektu w przestrzeni roboczej i kliknij dwukrotnie wpis Domyślny styl rysowania w panelu bocznym Style. Następny narysowany obiekt pokazuje Domyślny styl rysowania.


Pozycja i rozmiar

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Ikona pozycji i rozmiaru

Pozycja i rozmiar

Wyrównaj obiekty

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Ikona przesuwania na wierzch

Przesuń na wierzch

Przesuń do przodu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w górę, umieszczając go bliżej początku w kolejności rozmieszczania.

Ikona przesuwania do przodu

Przesuń do przodu

Przesuń do tyłu

Przesuwa zaznaczony obiekt o jeden poziom w dół, umieszczając go bliżej końca w kolejności rozmieszczania.

Ikona przesuwania do tyłu

Przesuń do tyłu

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Ikona przesuwania na spód

Przesuń na spód

Przed obiektem

Zmienia kolejność rozmieszczenia obiektów przesuwając zaznaczone obiekty przed wybrany obiekt. Pozycja zaznaczonych obiektów na ekranie nie ulega zmianie.

Za obiektem

Zmienia kolejność rozmieszczenia obiektów przesuwając zaznaczone obiekty za wybrany obiekt. Pozycja zaznaczonych obiektów na ekranie nie ulega zmianie.

Styl linii

Wybierz styl linii, który chcesz użyć.

Ikona stylu linii

Styl linii

Grubość linii

Wybierz szerokość linii. Możesz dołączyć jednostkę miary. Zerowa szerokość linii skutkuje linią włosa o szerokości jednego piksela medium wyjściowego.

Ikona szerokości linii

Grubość linii

Kolor linii

Wybierz kolor linii.

Ikona koloru linii

Kolor linii

Styl/wypełnienie obszaru

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Ikona stylu/wypełnienia obszaru

Styl/wypełnienie obszaru

Cień

Dodaje cień do zaznaczonego obiektu. Jeśli obiekt ma już cień, jest on usuwany. Kliknięcie tej ikony bez zaznaczenia obiektu spowoduje dodanie cienia do następnego narysowanego obiektu.

Ikona dodawania cienia

Cień

Styl strzałki

Otwiera pasek narzędzi Strzałki. Za pomocą dostępnych symboli można zdefiniować styl zakończenia wybranej linii.

Ikona końcówki linii

Styl strzałki

Odbij w pionie

Odwraca zaznaczone obiekty w pionie od góry do dołu.

Odbij w poziomie

Odwraca zaznaczone obiekty w poziomie od lewej do prawej.

Transformacje

Modyfikuje kształt, orientację bądź wypełnienie zaznaczonych obiektów.

Określa, czy pokazać, czy ukryć okno Style, w którym można przypisywać i organizować style.

Ikona stylów

Style

Wyświetl siatkę

Włącza lub wyłącza siatkę.

Przyciągaj do siatki

Określa, czy ramki, elementy rysunków i formanty mają być przyciągane do punktów siatki. Aby zmienić status przyciągania do siatki tylko dla bieżącej czynności, należy przeciągnąć obiekt, naciskając klawisz .

Linie pomocnicze przy przesuwaniu

Włącza lub wyłącza wyświetlanie prowadnic podczas przesuwania obiektu.

Prosimy o wsparcie!