Paski narzędzi

To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Prezentacja

Często używane opcje slajdów.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek konspektu

Pasek Konspektu widoczny w Widoku konspektu zawiera często używane narzędzia edycji. Kliknij strzałkę obok ikony aby otworzyć pasek narzędzi zawierający dodatkowe polecenia.

Pasek Sortowania slajdów

W widoku Sortowania slajdów może być używany pasek Sortowania slajdów.

Pasek formatowania

Linia i pasek wypełnienia zawiera polecenia i opcje, które możesz wykorzystać w bieżącym widoku.

Pasek widoku slajdów

Pasek Widok slajdów pokazuje się w widoku Sortowania slajdów.

Pasek tabeli

Pasek Tabela zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Pasek formatowania tekstu

Aby wyświetlić pasek Formatowanie tekstu, ustaw kursor wewnątrz obiektu tekstowego.

Pasek obrazu

Użyj paska Obrazu do zmiany koloru, kontrastu i jasności zaznaczonego obiektu graficznego.

Pasek edycji punktów

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Pasek opcji

Aby wyświetlić Pasek Opcji wybierz Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Pasek kolorów

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym dokumencie oraz o zaznaczonym obiekcie. Podwójne kliknięcie na wskazania paska stanu otwiera powiązane z nim okno dialogowe.

3D-Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Wstaw

Wstaw obiekty, w tym wykresy, arkusze kalkulacyjne oraz obrazy do dokumentu.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!