Paski narzędzi

To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Prezentacja

Często używane opcje slajdów.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek wyszukiwania

Pasek narzędzi Znajdź może być użyty do szybkiego przeszukiwania zawartości dokumentów LibreOffice.

Pasek konspektu

Pasek Konspektu widoczny w Widoku konspektu zawiera często używane narzędzia edycji. Kliknij strzałkę obok ikony aby otworzyć pasek narzędzi zawierający dodatkowe polecenia.

Pasek sortowania slajdów

W widoku Sortowania slajdów może być używany pasek Sortowania slajdów.

Pasek linii i wypełnienia

Pasek linii i wypełnienia zawiera polecenia i opcje, które możesz wykorzystać w bieżącym widoku.

Pasek widoku slajdów

Pasek Widok slajdów pokazuje się w widoku Sortowania slajdów.

Pasek tabeli

Pasek Tabela zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Pasek formatowania tekstu

Aby wyświetlić pasek Formatowanie tekstu, ustaw kursor wewnątrz obiektu tekstowego.

Pasek obrazu

Użyj paska Obrazu do zmiany koloru, kontrastu i jasności zaznaczonego obiektu graficznego.

Pasek edycji punktów

Pasek narzędzi Edycja punktów pojawia się po wybraniu obiektu wielokąta i kliknięciu Edycja punktów.

Pasek opcji

Aby wyświetlić Pasek opcji, wybierz Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Pasek kolorów

Pokaż lub ukryj pasek Kolor. Aby zmodyfikować lub zmienić wyświetlaną tabelę kolorów, wybierz Format - Obszar, a następnie kliknij kartę Kolory.

Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym dokumencie oraz o zaznaczonym obiekcie. Podwójne kliknięcie na wskazania paska stanu otwiera powiązane z nim okno dialogowe.

Ustawienia 3D

Pasek narzędzi Ustawienia 3D kontroluje właściwości wybranych obiektów 3D.

Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Wstaw

Wstaw obiekty, w tym wykresy, arkusze kalkulacyjne oraz obrazy do dokumentu.

Pasek narzędzi klasyfikacji

Pasek Klasyfikacja zawiera narzędzia pomagające zabezpieczyć obsługę dokumentów.

Pasek narzędzi Klasyfikacja zawiera listy, które pomagają w wyborze zabezpieczenia dokumentu, zgodnie z polityką kategorii BAF i poziomami BAILS . Program LibreOffice doda niestandardowe pola we właściwościach dokumentu (Plik - Właściwości, karta Właściwości niestandardowe), aby przechowywać zasady klasyfikacji jako metadane dokumentu.

Prosimy o wsparcie!