Pokaz slajdów

Zawiera polecenia uruchamiania pokazu oraz opcje ustawień pokazu.

Pokaz slajdów

Starts your slide show.

Ustawienia pokazu slajdów

Pozwala wybrać ustawienia pokazu slajdów łącznie z wybraniem slajdu początkowego, sposobu przełączania slajdów, typu prezentacji oraz opcji wskaźnika.

Z pomiarem czasu

Rozpoczyna pokaz slajdów jednocześnie wyświetlając czas w dolnym lewym rogu.

Interakcja

Określa zachowanie obiektu po kliknięciu go myszką w czasie pokazu slajdów.

Animacja niestandardowa

Przypisuje efekty do zaznaczonych obiektów.

Przejście slajdu

Pozwala wybrać efekt przejścia slajdu używany podczas pokazu slajdów.

Pokaż/Ukryj slajd

Ukrywa zaznaczony slajd. Ukryty slajd nie będzie wyświetlany podczas pokazu slajdów.

Niestandardowy pokaz slajdów

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Please support us!