Pokaz slajdów

Zawiera polecenia uruchamiania pokazu oraz opcje ustawień pokazu.

Pokaz slajdów

Rozpoczyna pokaz slajdów.

Ustawienia pokazu slajdów

Określa ustawienia pokazu slajdów, w tym sposób jego wyświetlania, od którego slajdu zacząć, sposób przesuwania slajdów i to, czy chcesz używać konsoli prezentera lub sterować zdalnie.

Z pomiarem czasu

Rozpoczyna pokaz slajdów jednocześnie wyświetlając czas w dolnym lewym rogu.

Interakcja

Określa zachowanie obiektu po kliknięciu go myszką w czasie pokazu slajdów.

Animacja niestandardowa

Przypisuje efekty do zaznaczonych obiektów.

Przejście slajdu

Pozwala wybrać efekt przejścia slajdu używany podczas pokazu slajdów.

Pokaż/Ukryj slajd

Ukrywa zaznaczony slajd. Ukryty slajd nie będzie wyświetlany podczas pokazu slajdów.

Niestandardowy pokaz slajdów

Definiuje niestandardowy pokaz slajdów przy użyciu slajdów w bieżącej prezentacji. Następnie możesz wybrać slajdy, aby spełnić potrzeby odbiorców. Możesz utworzyć dowolną liczbę niestandardowych pokazów slajdów.

Prosimy o wsparcie!