Okno

Zawiera polecenia służące manipulowaniu i wyświetlaniu okien dokumentów.

Nowe okno

Otwiera nowe okno z zawartością taką, jak w oknie bieżącym. Pozwala to jednocześnie przeglądać różne części tego samego dokumentu.

Zamknij Okno

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

Lista dokumentów

Wyświetla listę otwartych dokumentów. Aby przejść do dokumentu, należy wybrać jego nazwę z listy.

Please support us!