Wstaw

Menu zawiera polecenia wstawiania do dokumentu nowych elementów takich jak na przykład obrazy, grafika, obiekty, znaki specjalne oraz inne pliki.

Wstawianie obrazów

Wstawia obraz w bieżący dokument .

Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Chart

Inserts a chart.

Tabela

Wstawia nową tabelę do bieżącego slajdu lub strony.

Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

Obiekt

Wstawia osadzony obiekt w dokument, w tym formuły, modele 3D, wykresy i obiekty OLE.

Kształt

To podmenu zawiera kształty jak linia, koło, trójkąt i kwadrat lub kształt symbolu jak uśmiechnięta buzia, serce i kwiaty, które mogą być wstawione do dokumentu.

Snap Point/Line

Wstaw punkt przyciągania lub prowadnicę dzięki czemu możliwe będzie szybkie wyrównywanie obiektów na slajdzie. Punkt i prowadnica nie pojawia się na wydruku prezentacji oraz w czasie pokazu slajdów. Nie ma potrzeby włączania siatki by móc używać prowadnic.

Pole tekstowe

Rysuje poziome pole tekstowe w miejscu przeciągniętym myszą w bieżącym dokumencie. Przeciągnij pole tekstowe w dowolnym miejscu dokumentu tak, aby uzyskać żądaną wielkość. Następnie wpisz lub wklej tekst.

Komentarz

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Fontwork

Otwiera okno dialogowe Fontwork, z którego można wstawić stylowy tekst, niemożliwy do wstawienia przez standardowe formatowanie tekstu w dokumencie.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Znacznik formatowania

Otwiera podmenu służące do wstawiania specjalnych znaczników formatowania takich jak spacja nierozdzielająca, łącznik miękki i podział opcjonalny.

Slide Number

Dodaje numer slajdu lub numer strony.

Pola

Wyświetla często używane pola, które możesz wstawić do slajdu.

Główka i stopka

Dodaje lub zmienia tekst w obszarach pól w górnej i dolnej części slajdu lub projektu slajdu.

Formant formularza

To podmenu zawiera formanty takie jakie pole tekstowe, pole wyboru, przycisk opcji i pole listy, które mogą być wstawione do dokumentu.

Please support us!