Wstaw

Menu zawiera polecenia wstawiania do dokumentu nowych elementów takich jak na przykład obrazy, grafika, obiekty, znaki specjalne oraz inne pliki.

Obraz

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby wstawić obraz do bieżącego dokumentu.

Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Wykres

Wstawia wykres.

Tabela

Wstawia nową tabelę do bieżącego slajdu lub strony.

Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

Obiekt OLE

Wstawia do dokumentu osadzony lub połączony obiekt, w tym formuły, kody QR i obiekty OLE.

Kształt

To podmenu zawiera kształty jak linia, koło, trójkąt i kwadrat lub kształt symbolu jak uśmiechnięta buzia, serce i kwiaty, które mogą być wstawione do dokumentu.

Punkt/linia przyciągania

Wstaw punkt przyciągania lub prowadnicę dzięki czemu możliwe będzie szybkie wyrównywanie obiektów na slajdzie. Punkt i prowadnica nie pojawia się na wydruku prezentacji oraz w czasie pokazu slajdów. Nie ma potrzeby włączania siatki by móc używać prowadnic.

Pole tekstowe

Rysuje pole tekstowe z poziomym kierunkiem tekstu w miejscu przeciągnięcia w bieżącym dokumencie. Przeciągnij pole tekstowe do żądanego rozmiaru w dowolnym miejscu dokumentu, a następnie wpisz lub wklej tekst. Obróć pole tekstowe, aby uzyskać obrócony tekst.

Komentarz

Wstawia komentarz wokół zaznaczonego tekstu, slajdu prezentacji, strony rysunku lub w bieżącej pozycji kursora arkusza kalkulacyjnego.

Ramka przestawna

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Fontwork

Otwiera okno dialogowe Fontwork, z którego można wstawić stylowy tekst, niemożliwy do wstawienia przez standardowe formatowanie tekstu w dokumencie.

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję hiperłączy.

Znak specjalny

Pozwala użytkownikowi wstawiać znaki z zakresu symboli znajdujących się w zainstalowanych czcionkach.

Znacznik formatowania

Otwiera podmenu służące do wstawiania specjalnych znaczników formatowania takich jak spacja nierozdzielająca, łącznik miękki i podział opcjonalny.

Numer slajdu

Dodaje numer slajdu lub numer strony.

Pola

Wyświetla często używane pola, które możesz wstawić do slajdu.

Główka i stopka

Dodaje lub zmienia tekst w obszarach pól w górnej i dolnej części slajdu lub slajdów wzorcowych.

Formant formularza

To podmenu zawiera formanty takie jakie pole tekstowe, pole wyboru, przycisk opcji i pole listy, które mogą być wstawione do dokumentu.

Prosimy o wsparcie!