Menu

Poniżej wymienione są dostępne tematy pomocy dotyczące menu i okien dialogowych.

Ikona notatki

Aby było możliwe użycie poleceń menu, okno zawierające edytowany dokument musi być zaznaczone. Podobnie zaznaczenie w dokumencie obiektu jest wymagane, aby można było użyć związanych z nim poleceń menu.


Ikona ostrzeżenia

Menu są zależne od kontekstu. To znaczy, że dostępne są tylko pozycje menu właściwe dla bieżących zadań. Po umieszczeniu kursora w tekście w menu są udostępniane wszystkie polecenia związane z edycją tekstu. Po zaznaczeniu obrazu w dokumencie w menu będą dostępne wszystkie pozycje związane z edycją grafiki.


Plik

Te polecenia dotyczą: bieżącego dokumentu, tworzenia dokumentu, otwierania istniejącego dokumentu lub zamykania aplikacji.

Edycja

To menu zawiera polecenia edycji zawartości aktualnie otwartego dokumentu.

Widok

To menu zawiera polecenia do sterowania wyświetlaniem dokumentu na ekranie, zmiany interfejsu użytkownika i dostępu do paneli paska bocznego.

Wstaw

Menu zawiera polecenia wstawiania do dokumentu nowych elementów takich jak na przykład obrazy, grafika, obiekty, znaki specjalne oraz inne pliki.

Format

Zawiera polecenia do formatowania układu i zawartości dokumentu.

Slajd

To menu zapewnia zarządzanie slajdami i polecenia nawigacyjne.

Pokaz slajdów

Zawiera polecenia uruchamiania pokazu oraz opcje ustawień pokazu.

Narzędzia

Zawiera narzędzia do sprawdzania pisowni, galerię obiektów graficznych, które możesz dodać do swojego dokumentu, a także narzędzia do konfiguracji menu oraz ustawiania preferencji programu.

Okno

Zawiera polecenia służące manipulowaniu i wyświetlaniu okien dokumentów.

Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!