Konwersja znaków tekstowych na obiekty rysunkowe

Możesz konwertować znaki tekstowe na krzywe, które można powiększać, pomniejszać i edytować jak każdy obiekt rysunkowy. Po konwersji obiektu tekstowego na krzywe nie można go edytować jako obiekt tekstowy.

Konwersja tekstu na obiekt rysunkowy:

  1. Zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować i wykonaj jedną z poniższych czynności:

    W programie LibreOffice Draw wybierz Kształt - Konwertuj - Na krzywą.

    W programie LibreOffice Impress kliknij prawym klawiszem myszy na brzeg obiekty tekstowego i wybierz Konwertuj - Na krzywą.

  2. Jeśli zaznaczony obiekt zawiera więcej niż jeden znak po konwersji zostanie utworzony obiekt grupowy. Kliknij dwa razy na grupę aby edytować poszczególne jej elementy. Kiedy skończysz naciśnij klawisz Esc.

  3. Kliknij na pasku Rysunek ikonę Punkty. Zaznacz obiekt. Zobaczysz wszystkie punkty krzywych Béziera, z których składa się obiekt. Na pasku Edycja punktów znajdują się różne narzędzia służące do edycji tych punktów.

Prosimy o wsparcie!