Dołączanie arkusza kalkulacyjnego do slajdów

Istnieją różne metody wstawiania komórek z arkusza kalkulacyjnego do slajdów programu Impress i stron aplikacji Draw:

 1. Opcja Wstawianie tabeli natywnej umożliwia wprowadzenie danych do komórek i zastosowanie wymyślnego formatowania przy zastosowaniu sekcji Projekt tabeli ramki Zadania.

 2. Opcja Wstaw nową tabelę jako obiekt OLE lub wstaw istniejący plik jako obiekt OLE umożliwia definiowanie łączy do pliku, który ma być aktywnym łączem do najświeższych danych zapisanych w pliku arkusza kalkulacyjnego.

Wstawianie tabeli natywnej

 1. Przejdź do slajdu programu Impress lub strony aplikacji Draw, w którym/której chcesz wstawić tabelę.

 2. Wybierz kolejno opcje Wstaw – Tabela lub wstaw tabelę, klikając ikonę Tabela na standardowym pasku narzędzi.

 3. Kliknij dwukrotnie tabelę i wprowadź lub wklej dane do komórek.

 4. Zaznacz wybraną zawartość komórek, po czym kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe. Wybierz polecenia do zmiany zawartości komórki, np. rozmiaru czcionki i odstępów między wierszami.

 5. Kliknij obramowanie tabeli prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć jej menu kontekstowe. Za pomocą menu kontekstowego tabeli wprowadź nazwę i opis tabeli lub rozmieść równomiernie wiersze bądź kolumny. W tym menu są także dostępne inne polecenia.

 6. Zaznacz wybrane komórki i kliknij je prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, za pomocą którego możesz wstawić lub usunąć wiersze i kolumny. W tym menu są także dostępne inne polecenia.

  Aby zaznaczyć prostokątny obszar komórek, wskaż komórkę w jednym rogu prostokąta, przytrzymaj naciśnięty klawisz myszy, po czym przeciągnij mysz do przeciwległego rogu prostokąta, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  Aby zaznaczyć pojedynczą komórkę, wskaż ją, przytrzymaj naciśnięty klawisz mysz, po czym przeciągnij mysz do następnej komórki i z powrotem, a następnie zwolnij przycisk myszy.

Wstawienie nowego arkusza kalkulacyjnego jako obiektu OLE

Możesz dodać do slajdu pusty arkusz kalkulacyjny LibreOffice Calc jako obiekt OLE.

 1. Przejdź do slajdu, do którego chcesz wstawić arkusz kalkulacyjny.

 2. Wybierz Wstaw - Obiekt OLE - Obiekt OLE. Kliknij Utwórz nowy i wybierz arkusz kalkulacyjny LibreOffice. Kliknij OK. Kliknij arkusz kalkulacyjny, aby wprowadzić swoje dane.

 3. Aby wyświetlić slajd, kliknij obszar poza arkuszem.

Aby zmienić rozmiar arkusza nie zmieniając rozmiarów komórek kliknij arkusz dwa razy i zmień jego rozmiar przeciągając uchwyty. Aby zmienić rozmiar komórek arkusza kliknij arkusz jeden raz i przeciągnij uchwyty do uzyskania żądanej wielkości.

Wstawienie arkusza kalkulacyjnego z pliku

Jeżeli wstawiasz do prezentacji istniejący arkusz kalkulacyjny z pliku zmiany jakie w nim wprowadzisz po wstawieniu nie będą widoczne na slajdach prezentacji. Możliwe będzie natomiast wprowadzanie zmian w arkuszu widocznym na slajdzie.

 1. Przejdź do slajdu, do którego chcesz wstawić arkusz kalkulacyjny.

 2. Wybierz Wstaw - Obiekt OLE - Obiekt OLE.

 3. Zaznacz opcję Utwórz z pliku i kliknij Szukaj.

 4. Znajdź plik, który chcesz wstawić i kliknij OK.

  Zaznacz pole wyboru Połącz z plikiem, aby wstawić plik w postaci łącza.

note

Do slajdu jest wstawiany cały arkusz kalkulacyjny. Jeżeli chcesz wyświetlić inną kartę arkusza kliknij dwa razy wstawiony arkusz kalkulacyjny i wybierz żądaną kartę.


Prosimy o wsparcie!