Wyświetlenie pokazu slajdów

Pokaz slajdów można uruchomić na kilka różnych sposobów. Po uruchomieniu pokazu można nim sterować, naciskając odpowiednie klawisze lub przyciski myszy.

Domyślnie pokaz slajdów uruchamiany jest zawsze od pierwszego slajdu, a przejść pomiędzy slajdami dokonuje się ręcznie. Te ustawienia można zmienić.

Uruchomienie pokazu slajdów

tip

Press Esc to abort the slide show before its end.


Do sterowania pokazem slajdów służy znacznie więcej przycisków. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy wyświetla menu kontekstowe zawierające przydatne polecenia.

Wyświetlenie automatycznego pokazu slajdów (tryb kiosku)

W przypadku wyboru opcji automatycznego przechodzenia do następnego slajdu należy określić efekt przejścia.

  1. Otwórz obszar Przejście slajdu w bocznym panelu.

  2. In the Advance Slide area, click After and enter a time duration.

  3. Click Apply Transition to All Slides.

tip

Dla każdego przejścia pomiędzy slajdami można określić inny czas. Funkcja próby pokazu z pomiarem czasu pozwala na sprawdzenie, czy czas wyświetlania został odpowiednio określony.


Aby przejść do pierwszego slajdu po wyświetleniu całego pokazu, należy włączyć funkcję automatycznego powtarzania.

  1. Wybierz kolejno Pokaz slajdów - Ustawienia pokazu slajdów.

  2. In the Presentation Mode area, choose Loop and repeat after and set the duration of the pause between shows.

Uruchomienie pokazu slajdów z pliku

Program LibreOffice można uruchamiać z wiersza poleceń z parametrem -show i nazwą pliku programu Impress. Na przykład, aby uruchomić plik nazwapliku.odp z wiersza poleceń, wprowadź następujące polecenie:

soffice -show filename.odp

Zakłada się przy tym, że oprogramowanie soffice znajduje w ścieżce programu używanego systemu, a plik nazwapliku.odp jest umieszczony w bieżącym katalogu.

Please support us!