Drukowanie prezentacji

Domyślne ustawienia drukarki

 1. Aby ustawić domyślne opcje drukowania w LibreOffice Impress, wybierz - LibreOffice Impress - Drukuj.

Ustawianie opcji wydruku dla bieżącej prezentacji

 1. Wybierz Plik - Drukuj.

 2. Kliknij stronę LibreOffice Impress lub kartę Opcje i wybierz opcje drukarki.

  Te ustawienia zastępują domyślne opcje drukarki w - LibreOffice Impress - Drukuj tylko dla bieżącego zadania drukowania.

Wybór układu wydruku ulotek

 1. Wybierz Plik - Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukuj na karcie Ogólne wybierz pozycję "Ulotki" z listy Dokument.

 3. Określ liczbę slajdów, które mają zostać wydrukowane na jednej stronie arkusza papieru.

Definiowanie opcji drukowania ulotek

 1. Kliknij kartę Ulotka.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Główka i stopka, wybierz kolejno Wstaw - Numer strony.

 3. Aby wprowadzić tekst główki i stopki ulotek, kliknij pozycję Notatki i ulotki.

  W tym oknie dialogowym widoczne są cztery obszary z polami wyboru Główka, Data i godzina, Stopka i Numer strony. Te cztery obszary odpowiadają czterem obszarom w rogach widoku ulotek wzorcowych.

 4. Wprowadź tekst główki, tekst stopki oraz datę. Jeśli strony ulotek mają być numerowane, zaznacz pole wyboru Numer strony. Jeśli ma być drukowany tekst główki, zaznacz pole wyboru Główka.

 5. Kliknij pozycję Zastosuj dla wszystkich.

  Pola w widoku ulotek wzorcowych na ekranie nie są aktualizowane, ale wprowadzony tekst zostanie wydrukowany.

Drukowanie ulotek lub notatek

 1. Wybierz Plik - Drukuj.

 2. Kliknij pole listy Dokument i wybierz typ zawartości do wydrukowania.

 3. Zaznacz Ulotki lub Notatki i wybierz liczbę slajdów drukowanych na każdej stronie.

tip

Jeśli chcesz zmienić układ slajdów na wydrukowanych stronach, użyj myszy, aby przesunąć slajdy w widoku ulotki.


Drukowanie zakresu slajdów

 1. Wybierz Widok - Sorter slajdów.

 2. Przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz zakres slajdów, które chcesz wydrukować.

 3. Wybierz Plik - Drukuj.

 4. W sekcji Zakres i liczba kopii kliknij opcję Slajdy.

 5. Wprowadź numery slajdów, które chcesz wydrukować, a następnie kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!