Drukowanie prezentacji

Domyślne ustawienia drukarki

 1. To set the default printing options for LibreOffice Impress, choose - LibreOffice Impress - Print.

Ustawianie opcji wydruku dla bieżącej prezentacji

 1. Wybierz Plik - Drukuj.

 2. Kliknij stronę LibreOffice Impress lub kartę Opcje i wybierz opcje drukarki.

  These settings override the default printer options in - LibreOffice Impress - Print for the current print job only.

Wybór układu druku dla materiałów informacyjnych

 1. Wybierz Plik - Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukuj na karcie Ogólne wybierz pozycję "Materiały informacyjne" z listy Dokument.

 3. Określ liczbę slajdów, które mają zostać wydrukowane na jednej stronie arkusza papieru.

Definiowanie opcji drukowania dla materiałów informacyjnych

 1. Kliknij kartę Materiały informacyjne.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Główka i stopka, wybierz kolejno Wstaw - Numer strony.

 3. Aby wprowadzić tekst główki i stopki materiału informacyjnego, kliknij pozycję Notatki i materiały.

  You see four areas on this dialog with check boxes for Header, Date and time, Footer, and Page number. These four areas correspond to the four areas in the corners of the master handout view.

 4. Wprowadź tekst główki, tekst stopki oraz datę. Jeśli strony materiałów informacyjnych mają być numerowane, zaznacz pole wyboru Numer strony. Jeśli ma być drukowany tekst nagłówka, zaznacz pole wyboru Główka.

 5. Kliknij pozycję Zastosuj dla wszystkich.

  The fields in the master handout view on screen are not updated, but the text that you entered will be printed.

Drukowanie materiałów informacyjnych

 1. Wybierz Plik - Drukuj.

 2. Kliknij pole listy Dokument i wybierz typ zawartości do wydrukowania.

 3. Zaznacz Materiały informacyjne lub Notatki i wybierz liczbę slajdów drukowanych na każdej stronie.

tip

Aby zmienić układ slajdów na wydruku, przesuń je za pomocą myszy w Widoku materiałów.


Drukowanie zakresu slajdów

 1. Wybierz Widok - Sortowanie slajdów.

 2. Przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz zakres slajdów, które chcesz wydrukować.

 3. Wybierz Plik - Drukuj.

 4. W sekcji Zakres i liczba kopii kliknij opcję Slajdy.

 5. Wprowadź numery slajdów, które chcesz wydrukować, a następnie kliknij OK.

Please support us!