Drukowanie slajdów dopasowanych do wielkości papieru

Można zmienić rozmiar slajdu na czas drukowania tak by był dopasowany do wielkości papieru.

  1. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować.

  2. In Normal View, choose Slide - Properties, and then click the Page tab.

  3. W ramce Ustawienia układu wybierz opcję Dopasuj obiekt do formatu papieru.

  4. Wybierz Format papieru w ramce Format papieru.

  5. Kliknij OK. Rozmiar slajdu zostanie zmieniony tak by dopasować slajd do rozmiaru wydruku. Względne pozycje obiektów slajdu nie ulegną zmianie.

Drukowanie prezentacji

Please support us!