Using the Presenter Console

The Presenter Console displays the slide show in an external screen (projector or large television), while the presentation controls are shown in the computer screen.

The Presenter Console provides extra control over slide shows by using different views on your computer display and on the display seen by the audience. The view you see on your computer display includes the current slide, the upcoming slide, optionally the slide notes, and a presentation timer.

note

The Presenter Console works only on an operating system that supports multiple displays and only when two displays are connected (one may be the laptop built-in display).


Presenter console activation

To enable the Presenter Console:

Impress General Options Dialog

To activate the Presenter Console:

Presenter console controls

Presenter Console Controls

Presenter Console Keyboard Shortcuts

Podczas pokazu slajdów uruchamianego za pomocą Konsoli prezentacji można używać następujących klawiszy:

Akcja

Klawisz lub klawisze

Następny slajd lub następny efekt

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, strzałka w prawo, strzałka w dół, spacja, Page Down, Enter, Return, 'N'

Poprzedni slajd lub poprzedni efekt

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, strzałka w lewo, strzałka w górę, Page Up, Backspace, 'P'

Pierwszy slajd

Narzędzia główne

Ostatni slajd

End

Previous slide without effects

Alt+Page Up

Next slide without effects

Alt+Page Down

Wyczernia/przywraca ekran

'B', '.'

White/Unwhite the screen

'W', ','

End slide show

Esc, '-'

Go to slide number

Number followed by Enter

Grow/Shrink size of notes font

'G', 'S'

Przewijaj notatki do góry/w dół

'A', 'Z'

Przenoszenie kursora w widoku notatek do przodu lub do tyłu

'H', 'L'

Wyświetlenie konsoli prezentacji

Ctrl-'1'

Wyświetlenie notatek prezentacji

Ctrl-'2'

Wyświetlenie przeglądu slajdów

Ctrl-'3'


Presenter Console modes

Normal Mode

The Normal mode shows the current slide on the left and the next slide on the right of the computer display.

Presenter console normal mode

Notes mode

The Notes mode displays the current slide on the left, the slides notes on the right and the next slide below the current slide.

Notes mode

Slide sorter mode

The Slide Sorter mode displays all slides in the computer screen and allows to display the selected slide out of the presentation order.

Slide sorter mode

Please support us!