Korzystanie z konsoli prezentera

Konsola prezentera wyświetla pokaz slajdów na zewnętrznym ekranie (projektorze lub dużym telewizorze), podczas gdy przyciski sterowania prezentacji są wyświetlane na ekranie komputera.

Konsola prezentera zapewnia dodatkową kontrolę nad pokazami slajdów, korzystając z różnych widoków na ekranie komputera i na ekranie widocznym dla publiczności. Widok ukazany na ekranie komputera obejmuje bieżący slajd, nadchodzący slajd, opcjonalnie notatki do slajdów i licznik czasu prezentacji.

note

Konsola prezentera działa tylko w systemie operacyjnym, który obsługuje wiele wyświetlaczy i tylko wtedy, gdy podłączone są dwa wyświetlacze (jeden może być wbudowanym wyświetlaczem laptopa).


Aktywacja konsoli prezentera

Aby włączyć konsolę prezentera:

Okno opcji ogólnych Impresss

Aby aktywować konsolę prezentera:

Przyciski sterowania konsoli prezentera

Przyciski sterowania konsoli prezentera

Skróty klawiaturowe konsoli prezentera

Podczas pokazu slajdów uruchamianego za pomocą konsoli prezentera można używać następujących klawiszy:

Akcja

Klawisz lub klawisze

Następny slajd lub następny efekt

Lewy przycisk myszy, strzałka w prawo, strzałka w dół, spacja, page down, enter, return

Poprzedni slajd lub poprzedni efekt

Kliknięcie prawym przyciskiem, strzałka w lewo, strzałka w górę, page up, backspace

Użyj wskaźnika myszy jako pióra

'P'

Wyczyść całe pismo na slajdzie

'E'

Pierwszy slajd

Narzędzia główne

Ostatni slajd

End

Poprzedni slajd bez efektów

Alt+Page Up

Następny slajd bez efektów

Alt+Page Down

Wyczernia/przywraca ekran

'B', '.'

Zabiel/odbiel ekran

'W', ','

Zakończ pokaz slajdów

Esc, '-'

Przejdź do numeru slajdu

Liczba, a następnie Enter

Zwiększ/zmniejsz rozmiar czcionki notatek

'G', 'S'

Przewijaj notatki do góry/w dół

'A', 'Z'

Przenoszenie kursora w widoku notatek do przodu lub do tyłu

'H', 'L'

Wyświetlenie konsoli prezentera

Ctrl-'1'

Wyświetlenie notatek prezentacji

Ctrl-'2'

Wyświetlenie przeglądu slajdów

Ctrl-'3'

Przełącz monitory

+'4'

Wyłącz wskaźnik w trybie pióra

+'A'


Tryby konsoli prezentera

Tryb normalny

Tryb normalny pokazuje bieżący slajd po lewej stronie, a następny slajd po prawej stronie ekranu komputera.

Tryb normalny konsoli prezentera

Tryb notatek

Tryb notatek wyświetla bieżący slajd po lewej stronie, notatki slajdów po prawej, a następny slajd pod bieżącym slajdem.

Tryb notatek

Tryb sortowania slajdów

Tryb sortowania slajdów wyświetla wszystkie slajdy na ekranie komputera i pozwala wyświetlić wybrany slajd z kolejności prezentacji.

Tryb sortowania slajdów

Prosimy o wsparcie!