Album fotograficzny programu Impress

Wstawia album ze zdjęciami do dokumentu prezentacji.

Album fotograficzny programu Impress to szybki sposób na wstawienie kilku zdjęć do prezentacji i tworzenie dokumentu nadającego się do ciągłego wyświetlania w kiosku lub na pokazie multimedialnym.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Multimedia - Album fotograficzny


Okno dialogowe albumu fotograficznego Impress

Aby wstawić album ze zdjęciami do prezentacji

 1. Otwórz istniejącą lub pustą prezentację.

 2. Przejdź do slajdu poprzedzającego album ze zdjęciami.

 3. Wybierz Wstaw - Multimedia - Album fotograficzny.

 4. W oknie dialogowym Stwórz album fotograficzny kliknij Dodaj.

 5. Znajdź pliki, które chcesz wstawić.

  Ikona notatki

  Jeśli kilka obrazów znajduje się w tym samym folderze, możesz wybrać grupę zdjęć za pomocą Shift lub podczas klikania ich nazw plików.


 6. Kliknij Otwórz, aby dodać pliki do albumu fotograficznego.

  Ikona wskazówki

  Kliknij nazwę pliku, aby wyświetlić go w obszarze Podgląd


 7. Wybierz liczbę obrazów na slajd w polu listy Układ slajdu.

 8. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Dodaj podpis do każdego slajdu, aby wstawić pole tekstowe dla podpisu.

 9. Zaznacz pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji, aby uniknąć zniekształcenia obrazów podczas układania ich na slajdzie. Obraz zostanie w całości zawarty w slajdzie.

 10. Zaznacz Wypełnij ekran, aby obraz wypełnił cały ekran prezentacji. Wynikowy obraz może być większy niż slajd.

 11. Zaznacz Dołącz obrazy, aby utworzyć łącze do lokalizacji obrazu w systemie plików lub w Internecie. Ta opcja nie spowoduje osadzenia obrazów w dokumencie prezentacji.

 12. Kliknij Wstaw slajdy.

warning

Kliknięcie Cofnij nie spowoduje usunięcia albumu ze zdjęciami. Kliknij slajdy prawym przyciskiem myszy panel slajdów i wybierz Usuń slajd, aby usunąć slajdy.


Prosimy o wsparcie!