Ładowanie tabel kolorów, gradientów i kreskowania

Możesz używać stylów do organizowania stylów kolorów, gradientów i wzorków kreskowania. LibreOffice posiada kilka standardowych plików ze stylami, które możesz załadować do dokumentu. Można kasować, dodawać elementy załadowanego stylu, można również tworzyć własne style.

Ładowanie tabeli kolorów:

  1. Wybierz Format - Obszar i kliknij zakładkę Kolory.

  2. Kliknij przycisk Ładuj tabelę kolorów.

  3. Znajdź plik tabeli kolorów, który chcesz załadować a następnie kliknij Otwórz. Poszukiwane pliki mają nazwę typu [nazwa_pliku].soc.

Aby zapisać tabelę kolorów kliknij przycisk Zapisz tabelę kolorów, wprowadź nazwę pliku i kliknij Zapisz.

The freieFarbe HLC color list is based on the CIELAB model and is optimized for professional CMYK printing. The colors in the Compatibility and HTML lists are optimized for displays using a resolution of 256 colors. The palettes “LibreOffice” and “Material” contain the official LibreOffice and Material Design palettes respectively. The tonal.soc palette provides a set of colors organized by luminance contrast that work across different hardware.

Ładowanie tabeli gradientów:

  1. Wybierz Format - Obszar i kliknij zakładkę Gradienty.

  2. Kliknij przycisk Ładuj tabelę gradientów.

  3. Znajdź plik tabeli gradientów, który chcesz załadować a następnie kliknij Otwórz. Poszukiwane pliki mają nazwę typu [nazwa_pliku].sog.

Aby zapisać tabelę gradientów kliknij przycisk Zapisz tabelę gradientów, wprowadź nazwę pliku i kliknij Zapisz.

Ładowanie tabeli kreskowań:

  1. Wybierz Format - Obszar i kliknij zakładkę Kreskowanie.

  2. Kliknij przycisk Ładuj tabelę kreskowań.

  3. Znajdź plik tabeli kreskowań, który chcesz załadować a następnie kliknij Otwórz. Poszukiwane pliki mają nazwę typu [nazwa_pliku].soh.

Aby zapisać tabelę kreskowań kliknij przycisk Zapisz tabelę kreskowań, wprowadź nazwę pliku i kliknij Zapisz.

Format - Obszar

Ładowanie stylów linii i strzałek

Please support us!