Instrukcje korzystania z LibreOffice Impress

Na stronie pomocy zawierającej ogólne informacje o LibreOffice znajdują się wskazówki dotyczące wszystkich modułów, takie jak opis wykorzystania okien i menu, informacje o dostosowaniu LibreOffice, źródłach danych, Galerii i technice przeciągania i upuszczania.

Aby uzyskać pomoc w sprawie związanej z innym modułem, przełącz tematy pomocy, korzystając z pola kombi na obszarze nawigacji.

Przeglądanie i drukowanie prezentacji

Wyświetlenie pokazu slajdów

Zmiana kolejności slajdów

Animacja przejścia slajdów

Zmiana wypełnienia tła

Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów

Powiększanie przy użyciu klawiatury

Próba pokazu z pomiarem czasu

Szybsze drukowanie przy zmniejszonej ilości danych

Obiekty animowane i obiekty 3D

Animacja obiektów na slajdach prezentacji

Tworzenie animowanych obrazków GIF

Eksport animacji w formacie GIF

Zaznaczanie zasłoniętych obiektów

Konwersja obiektów 2D na krzywe, wielokąty i obiekty 3D

Importowanie i eksportowanie

Importowanie stron HTML do prezentacji

Ładowanie palet kolorów, gradientów i kreskowania

Ładowanie stylów linii i strzałek

Drukowanie prezentacji

Drukowanie slajdów dopasowanych do wielkości papieru

Otwieranie dokumentów zapisanych w innych formatach

Zapisywanie dokumentów w innych formatach

Różne

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych w LibreOffice Impress

Grupowanie obiektów

Wstawianie, edytowanie, zapisywanie obrazów bitmapowych

Kopiowanie formatowania za pomocą narzędzia klonuj formatowanie

Cofanie bezpośredniego formatowania dokumentu

Zmiana wypełnienia tła

Dodawanie główki lub stopki do wszystkich slajdów

Fontwork w grafice tekstowej

Powiększanie przy użyciu klawiatury

Rysowanie krzywych

Edycja krzywych

Korzystanie z punktów sklejania

Wstaw slajd z pliku

Dołączanie arkusza kalkulacyjnego do slajdów

Konwersja znaków tekstowych na obiekty rysunkowe

Konwertowanie obrazów bitmapowych na grafikę wektorową

Stosowanie stylów linii za pomocą paska narzędzi

Definiowanie stylów strzałek

Definiowanie stylów linii

Prosimy o wsparcie!