Edycja krzywych

Zakrzywiony segment składa się z dwóch punktów węzłowych oraz z dwóch punktów kontrolnych. Linia kontrolna łączy punkt kontrolny z punktem węzłowym. Zmianę kształtu krzywej można uzyskać przez konwersję punktów węzłowych na inne typy lub przez przeciąganie punktów kontrolnych.

Można również zmieniać właściwości linii wybierając Format - Linia.

Ikona

Aby zobaczyć punkty węzłowe i kontrolne linii krzywej zaznacz linię i kliknij na pasku Rysunek ikonę Punkty. Punkty węzłowe wyświetlane są jako kwadraty a punkty kontrolne jako kółka. Punkt kontrolny może zakrywać punkt węzłowy.

Dostosowywanie zakrzywionego segmentu:

 1. Zaznacz zakrzywiony segment, kliknij na pasku Rysunek ikonę Punkty .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Dzielenie linii krzywej:

Można podzielić linię krzywą zawierającą trzy lub więcej punktów węzłowych.

 1. Zaznacz zakrzywiony segment, kliknij na pasku Rysunek ikonę Punkty .

 2. Zaznacz punkt węzłowy i kliknij na pasku Edycja punktów ikonę Podziel krzywą .

Tworzenie zamkniętej figury:

 1. Zaznacz zakrzywiony segment, kliknij na pasku Rysunek ikonę Punkty .

 2. Kliknij ikonę Zamknij krzywą Béziera z paska Edycja punktów.

Zmiana typu punktu węzłowego:

 1. Zaznacz zakrzywiony segment, kliknij na pasku Rysunek ikonę Punkty .

 2. Kliknij punkt węzłowy, którego typ chcesz zmienić a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

Dodawanie punktu węzłowego:

 1. Zaznacz zakrzywiony segment, kliknij na pasku Rysunek ikonę Punkty .

 2. Kliknij na pasku Edycja punktów ikonę Wstaw punkty.

 3. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić punkt węzłowy.

Ikona wskazówki

Jeśli punkt węzłowy nie posiada punktów kontrolnych zaznacz go i kliknij na pasku Edycja punktów ikonę Konwertuj na krzywą.


Usuwanie punktu węzłowego:

 1. Zaznacz zakrzywiony segment, kliknij na pasku Rysunek ikonę Punkty .

 2. Kliknij punkt, który chcesz usunąć.

 3. Kliknij na pasku Edycja punktów ikonę Usuń punkty.

Prosimy o wsparcie!