Rysowanie krzywych

Narzędzie KrzywaIkona na pasku narzędzi Rysowanie otwiera pasek narzędzi do rysowania krzywych Béziera. Krzywe Béziera są zdefiniowane przez punkt początkowy i punkt końcowy, które nazywane są "kotwicami". Krzywizna krzywej Béziera jest definiowana przez punkty kontrolne ("uchwyty"). Przesunięcie punktu kontrolnego zmienia kształt krzywej Béziera.

Ikona notatki

Punkty kontrolne są widoczne tylko w trybie "Edycja punktów". Punkty kontrolne są oznaczone kółkami, punkty zakotwiczenia są oznaczone kwadratami. Punkt początkowy jest nieco większy od pozostałych punktów zakotwiczenia.


Segmenty krzywych Béziera oraz segmenty linii prostych mogą być łączone w celu tworzenia krzywych złożonych. Aby połączyć sąsiednie segmenty można zastosować trzy typy przejść:

Jak korzystać z narzędzia Krzywa

 1. Otwórz pasek narzędzi Krzywe Ikona i wybierz narzędzie KrzywaIkona.

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek krzywej i przeciągnij myszką w żądanym kierunku. Linia kontrolna będzie pokazywać kierunek.

  Aby ograniczyć kierunek do wielokrotności 45 stopni, podczas przeciągania przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

 3. Zwolnij przycisk myszy w miejscu, gdzie powinien znaleźć się pierwszy punkt kontrolny.

 4. Przesuń wskaźnik w miejsce, w którym chcesz zakończyć segment linii. Krzywa przemieszcza się za wskaźnikiem.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jak korzystać z narzędzia Linia odręczna

 1. Na pasku narzędzi Rysowanie otwórz pasek narzędziKrzywe Ikona, a następnie wybierz narzędzie Linia odręcznaIkona.

 2. Kliknij miejsce, w którym ma się rozpoczynać krzywa, a następnie przeciągnij myszą, przytrzymując naciśnięty przycisk.

 3. Narysuj linię odręczną, podobnie jak podczas rysowania ołówkiem.

 4. Aby zakończyć linię, zwolnij przycisk myszy.

Prosimy o wsparcie!