Ładowanie stylów linii i strzałek

Możesz używać stylów do organizowania podobnych typów linii i strzałek. LibreOffice posiada kilka standardowych plików ze stylami, które możesz załadować do dokumentu. Można kasować, dodawać elementy załadowanego stylu, można również tworzyć własne style.

Ładowanie pliku stylu linii:

  1. Wybierz Format - Linia i kliknij zakładkę Style linii.

  2. Kliknij przycisk Ładuj tabelę stylu linii.

  3. Znajdź plik zawierający style linii, które chcesz załadować, a następnie kliknij przycisk OK. Poszukiwane pliki mają nazwę typu [nazwa_pliku].sod.

Aby zapisać styl linii kliknij przycisk Zapisz tabelę stylu linii, wprowadź nazwę pliku i kliknij OK.

Ładowanie pliku stylu strzałki:

  1. Wybierz Format - Linia i kliknij zakładkę Style strzałek.

  2. Kliknij przycisk Ładuj tabelę końcówek linii.

  3. Znajdź plik zawierający style strzałek, które chcesz załadować, a następnie kliknij przycisk OK. Poszukiwane pliki mają nazwę typu [nazwa_pliku].soe.

Aby zapisać styl strzałki kliknij przycisk Zapisz tabelę końcówek linii, wprowadź nazwę pliku i kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!