Korzystanie ze skrótów klawiaturowych w LibreOffice Impress

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menu Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Dostęp do poleceń LibreOffice Impress oraz przemieszczanie się po obszarze roboczym możliwy jest przy użyciu skrótów klawiaturowych. LibreOffice Impress do tworzenia obiektów rysunkowych używa tych samych skrótów klawiaturowych jak LibreOffice Draw.

Zaznaczanie obszarów obiektów

Autoukłady LibreOffice Impress używają symboli zastępczych dla tytułów slajdów, tekstu i obiektów. Aby wybrać element zastępczy, naciśnij +Enter. Aby przejść do następnego symbolu zastępczego, naciśnij ponownie +Enter.

note

Jeśli naciśniesz +Enter po dotarciu do ostatniego symbolu zastępczego na slajdzie, po bieżącym slajdzie wstawiany jest nowy slajd. Nowy slajd ma taki sam układ jak bieżący slajd.


Aby utworzyć i edytować obiekt rysunkowy

 1. Naciśnij klawisz F6, aby przejść do paska Rysunek.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż dojdziesz do znajdującej się na pasku ikony narzędzia do rysowania.

 3. Strzałka widoczna obok ikony oznacza, że otwiera ona podrzędny pasek narzędzi. Aby otworzyć podrzędny pasek narzędzi, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, a następnie w prawo lub w lewo , aby zaznaczyć odpowiednią ikonę.

 4. Naciśnij klawisz +Enter.

  Pośrodku bieżącego dokumentu zostanie utworzony obiekt.

 5. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz +F6.

  Obiekt można umieścić w dowolnej pozycji, posługując się klawiszami strzałek. Aby wybrać polecenie z menu kontekstowego obiektu, naciśnij kombinację klawiszy Shift+F10.

Aby zaznaczyć obiekt

 1. Naciśnij klawisz +F6, aby zmienić element dokumentu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż zostanie zaznaczony żądany obiekt.

Podczas pokazu slajdów

Aby rozpocząć pokaz slajdów

Aby rozpocząć pokaz slajdów od początku, naciśnij F5.

Aby rozpocząć pokaz slajdów od bieżącego slajdu, naciśnij Shift+F5.

Przejście do następnego slajdu lub do następnej animacji

Spacja

Przejście do następnego slajdu z pominięciem animacji obiektu

+PageDown

Powrót do poprzedniego slajdu

+PageUp

Przejście do wybranego slajdu

Wprowadź numer slajdu i naciśnij Enter.

Zatrzymaj pokaz slajdów

Esc lub -.

Sorter slajdów

Jeśli znajdujesz się w widoku Sorter slajdów, naciśnij Enter, aby znaleźć się w obszarze roboczym. W przeciwnym wypadku, aby dotrzeć do obszaru roboczego, naciśnij F6, a następnie Enter.

Zaznaczanie i odznaczanie slajdów

Użyj klawiszy strzałek aby przejść do slajdu, który chcesz zaznaczyć i naciśnij Spację. Aby dodać slajd do zaznaczenia używając klawiszy strzałek przejdź do slajdu, który chcesz dodać i naciśnij ponownie Spację. Aby odznaczyć slajd przejdź do niego i naciśnijSpację.

Kopiowanie slajdu:

 1. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do slajdu, który chcesz skopiować, a następnie naciśnij +C.

 2. Przejdź do slajdu, do którego chcesz wkleić skopiowany slajd, a następnie naciśnij +V.

Przesuwanie slajdu:

 1. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do slajdu, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij +X.

 2. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz przesunąć slajd, a następnie naciśnij +V.

 3. Ustaw kursor Przed lub Za bieżącym slajdem i kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!