Zdalne sterowanie prezentacją - Instrukcja obsługi Impress Remote

LibreOffice Impress Remote to aplikacja typu open source dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS, która umożliwia sterowanie pokazami slajdów LibreOffice Impress za pomocą urządzenia mobilnego.

Ikona Impress Remote

Impress Remote wyświetla miniatury slajdów na ekranie urządzenia wraz z odpowiednimi uwagami poniżej. Przesuwaj palcem po ekranie, aby przejść do przodu lub do tyłu w prezentacji. Możesz także wyświetlić mozaikę slajdów, aby przejść bezpośrednio do żądanego, aby ułatwić dynamikę prezentacji.

Połączenie między komputerem z uruchomioną prezentacją LibreOffice Impress a urządzeniem mobilnym odbywa się przez Bluetooth lub łącze sieciowe.

Funkcje Impress Remote

Impress Remote to bardzo przydatna aplikacja umożliwiająca sterowanie pokazami slajdów z dala od komputera, umożliwiając chodzenie podczas wykonywania prezentacji. Jego główne cechy to:

Wymagania:

Komputer:

Urządzenie mobilne:

Pobieranie i instalacja Impress Remote na Twoim urządzeniu mobilnym

Pobierz Impress Remote ze Sklepu Google Play lub Apple Store, wyszukując w polu wyszukiwania 'Impress Remote'. Upewnij się, że wyniki przynoszą Impress Remote z The Document Foundation (TDF). Zainstaluj Impress Remote na urządzeniu mobilnym, podobnie jak w innych aplikacjach mobilnych.

Ustawienia Impress Remote

Po włączeniu Impress Remote w urządzeniu mobilnym i na stronie Komputer, wejdź na stronę Ustawienia, dotykając prawego rogu ekranu. Dostępne są następujące ustawienia:

Podłączanie komputera do urządzenia mobilnego

Włącz Bluetooth na urządzeniu i komputerze i sparuj je. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi urządzenia i systemu operacyjnego komputera, aby dowiedzieć się, jak włączyć Bluetooth, skonfigurować identyfikator Bluetooth i powiązać urządzenia. Po ustaleniu powiązania urządzenie mobilne jest gotowe do sterowania prezentacją.

Możesz też połączyć się przez sieć (w tym Wi-Fi). W takim przypadku zarówno komputer, jak i urządzenie muszą być podłączone do tej samej sieci.

Włączanie kontroli przez Impress Remote w LibreOffice Impress

Aby uruchomić pokaz slajdów Impress, musisz zezwolić Impress na sterowanie przez urządzenie mobilne. Postępuj w następujący sposób:

  1. Otwórz LibreOffice Impress.

  2. Przejdź do Narzędzia - Opcje - LibreOffice Impress - Ogólne. Powinien wyświetlić się ekran przedstawiony na poniższym rysunku.

  3. W opcjach prezentacji zaznacz pole wyboru Włącz zdalne sterowanie i kliknij OK.

Zamknij program LibreOffice Impress i uruchom go ponownie.

Okno opcji ogólnych Impresss

Sterowanie pokazem slajdów:

tip

Wyłącz zapisywanie i blokowanie ekranu na urządzeniu przenośnym, jak wskazano powyżej, przed uruchomieniem pokazu slajdów. Upewnij się, że akumulator urządzenia mobilnego wystarcza na czas trwania pokazu z włączonym ekranem.


  1. Upewnij się, że zarówno urządzenie, jak i komputer są już sparowane przez Bluetooth lub połączenie sieciowe.

  2. Otwórz prezentację, którą chcesz pokazać w LibreOffice Impress.

  3. Otwórz aplikację Impress Remote na urządzeniu mobilnym i wybierz identyfikator Bluetooth komputera.

  4. Po kliknięciu na nazwę komputera, automatycznie załaduje slajdy prezentacji na Impress Remote w sekcji notatek.

  5. Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie urządzenia mobilnego, aby zmieniać slajdy. Notatki do slajdów znajdują się w dolnej części ekranu urządzenia mobilnego.

  6. Opcjonalnie ustaw czasomierz do definiowania czasu wyświetlania każdego slajdu z poziomu aplikacji mobilnej.

  7. Slajdy można również zmieniać za pomocą klawiszy głośności na urządzeniu mobilnym. Aby go włączyć, otwórz ustawienia i włącz akcje klawiszy głośności w Impress Remote.

Niektóre zrzuty ekranu z Impress Remote:

Impress Remote: wyświetlana jest początkowa miniatura

Tryb alternatywny: wszystkie miniatury slajdów do bezpośredniego wybierania lub przeskakiwania. Bieżący slajd ma czerwony kursor wyboru

Prosimy o wsparcie!