Importowanie stron HTML do prezentacji

Możesz importować do slajdu dowolny plik tekstowy, również tekst z pliku HTML.

Wstawianie do slajdu tekstu z pliku:

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. Wybierz Typ pliku "Tekst" lub "Dokument HTML".

  3. Znajdź plik zawierający tekst, który chcesz wstawić i kliknij Wstaw.

Możesz podzielić tekst na kilka slajdów jeżeli plik zawiera więcej tekstu niż można wstawić do jednego slajdu.

  1. Kliknij dwa razy aby edytować wstawiony tekst.

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. Powtarzaj kroki 1 do 3 aż cały tekst znajdzie się na slajdach.

Zapisywanie prezentacji w formacie HTML

Please support us!