Importowanie stron HTML do prezentacji

Możesz importować do slajdu dowolny plik tekstowy, również tekst z pliku HTML.

Wstawianie do slajdu tekstu z pliku:

  1. W miejscu, w którym chcesz wstawić tekst, wybierz .

  2. Wybierz Typ pliku "Tekst" lub "Dokument HTML".

  3. Znajdź plik zawierający tekst, który chcesz wstawić i kliknij Wstaw.

Możesz podzielić tekst na kilka slajdów jeżeli plik zawiera więcej tekstu niż można wstawić do jednego slajdu.

  1. Kliknij dwa razy aby edytować wstawiony tekst.

  2. Zaznacz cały tekst znajdujący się pod widocznym obszarem slajdu i naciśnij +X.

  3. Wybierz , a następnie naciśnij +V.

  4. Powtarzaj kroki 1 do 3 aż cały tekst znajdzie się na slajdach.

Prosimy o wsparcie!