Zapisywanie prezentacji w formacie HTML

  1. Otwórz prezentację, która chcesz zapisać w formacie HTML.

  2. Wybierz Plik - Eksportuj.

  3. Ustaw Format pliku na Dokument HTML (LibreOffice Impress) (.html;.htm).

  4. Wprowadź Nazwę pliku, następnie kliknij Eksportuj.

  5. Podążaj za wskazówkami kreatora Eksportu HTML.

Prosimy o wsparcie!