Korzystanie z punktów sklejania

W programach Impress oraz Draw możesz połączyć każde dwa kształty za pomocą linii nazywanej łącznikiem. Kiedy między kształtami rysowany jest łącznik, będzie on przyłączony do każdego kształtu w punkcie sklejania. Każdy kształt ma określone domyślne punkty sklejania, ale ich rozmieszczenie zależy od tego, jaki jest to kształt. Do kształtu możesz dodawać własne, niestandardowe punkty sklejania, a następnie dołączać do nich łączniki.

Aby dodać punkty sklejania lub dokonać ich edycji

  1. Do one of the following to get existing gluepoints visible for all elements:

  1. Click the Insert Gluepoint icon on the Gluepoints toolbar.

  2. Select element on slide where you want to add gluepoints.

  3. Kliknij wewnątrz kształtu, do którego chcesz dodać nowy punkt sklejania.

    If the shape is filled, you can click anywhere inside the shape. If the shape is unfilled, you can click the border to insert a gluepoint. Once inserted, you can drag the gluepoint to another position inside the shape.

With the four icons next to the Insert Gluepoint icon, you choose the directions which will be permitted for a connector at this gluepoint. You can choose one or more directions for a particular gluepoint.

If the Gluepoint Relative icon is active, the gluepoint moves when you resize the object to keep its position relative to the object borders.

If the Gluepoint Relative icon is not active, the icons next to it are no longer grayed out. With these icons you can decide where a gluepoint will be placed when the size of the object is changed.

Please support us!