Korzystanie z punktów sklejania

W programach Impress oraz Draw możesz połączyć każde dwa kształty za pomocą linii nazywanej łącznikiem. Kiedy między kształtami rysowany jest łącznik, będzie on przyłączony do każdego kształtu w punkcie sklejania. Każdy kształt ma określone domyślne punkty sklejania, ale ich rozmieszczenie zależy od tego, jaki jest to kształt. Do kształtu możesz dodawać własne, niestandardowe punkty sklejania, a następnie dołączać do nich łączniki.

Aby dodać punkty sklejania lub dokonać ich edycji

  1. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby istniejące punkty sklejenia były widoczne dla wszystkich elementów:

  1. Kliknij ikonę Wstaw punkt sklejania na pasku narzędzi Punkty sklejania.

  2. Zaznacz element na slajdzie, w którym chcesz dodać punkty sklejenia.

  3. Kliknij wewnątrz kształtu, do którego chcesz dodać nowy punkt sklejania.

    Jeśli kształt jest wypełniony, możesz kliknąć dowolne miejsce wewnątrz kształtu. Jeśli kształt jest niewypełniony, możesz kliknąć krawędzie, aby wstawić punkt sklejenia. Po wstawieniu możesz przeciągnąć punkt sklejania w inne miejsce wewnątrz kształtu.

Za pomocą czterech ikon obok ikony Wstaw punkt sklejania wybierasz kierunki, które będą dozwolone dla złącza w tym punkcie sklejania. Możesz wybrać jeden lub więcej kierunków dla konkretnego punktu sklejania.

Jeśli ikona Punkt sklejania wględny jest aktywna, punkt sklejania przesuwa się, gdy zmieniasz rozmiar obiektu, aby zachować jego położenie względem krawędzi obiektu.

Jeśli ikona Punkt sklejania wględny nie jest aktywna, ikony obok niej nie są już wyszarzone. Dzięki tym ikonom możesz zdecydować, gdzie zostanie umieszczony punkt sklejania, gdy rozmiar obiektu zostanie zmieniony.

Prosimy o wsparcie!