Dodawanie główki lub stopki do wszystkich slajdów

Każdy slajd jest oparty na slajdzie wzorcowym. Tekst, obrazy, tabele, pola lub inne obiekty umieszczone na slajdzie wzorcowym są widoczne w tle na wszystkich slajdach opartych na slajdzie wzorcowym.

Wzorce istnieją dla slajdów, notatek i ulotek.

Dodawanie wstępnie zdefiniowanych obiektów główki lub stopki

Każdy typ wzorca ma kilka wstępnie zdefiniowanych obszarów, w których jest umieszczona data, stopka i numery slajdów.

Po przełączeniu na widok wzorcowy można przesuwać te obszary w dowolne miejsce wzorca. Można także wprowadzać dodatkowy tekst i zmieniać wielkość obszarów. Można zaznaczyć zawartość obszarów i zastosować formatowanie tekstu. Można na przykład zmienić rozmiar lub kolor czcionki.

tip

Wstępnie zdefiniowany Obszar główki jest dostępny tylko dla notatek i ulotek. Aby umieścić główkę na wszystkich slajdach, można przesunąć do góry Obszar stopki na slajdzie wzorcowym.


Obiekty wstawione do slajdu wzorcowego są widoczne na wszystkich slajdach opartych na tym slajdzie wzorcowym.

 1. Wybierz Wstaw - Główka i stopka.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z dwiema kartami: Slajdy i Notatki i ulotki, w których można wprowadzić zawartość wstępnie zdefiniowanych obszarów.

  Okno dialogowe główki i stopki

  Domyślnie pole wyboru Data i godzina jest zaznaczone, ale pole wprowadzania tekstu jest puste, a dla formatu jest ustawiony parametr Stały, dlatego też data i godzina nie są widoczne na slajdach.

  Domyślnie pole wyboru Stopka jest zaznaczone, ale pole wprowadzania tekstu jest puste, dlatego stopka nie jest widoczna na slajdach.

  Domyślnie zaznaczenie pola wyboru Numer slajdu jest usunięte, dlatego też numery slajdów nie są widoczne.

 2. Wprowadź lub wybierz zawartość, która powinna być widoczna na wszystkich slajdach.

 3. Aby zmienić pozycję i formatowanie obiektów wzorca, wybierz Widok - Wzorzec.

  Slajd wzorcowy jest wyświetlany z obszarami w pobliżu dolnej krawędzi. Obszary można przesuwać, a pola można zaznaczać w celu użycia formatowania. Można tam także wprowadzić tekst, który będzie widoczny obok pól.

 4. Kliknij Obszar daty i przesuń pole godziny i daty. Zaznacz pole <data/godzina> i zastosuj formatowanie, aby zmienić format daty i godziny na wszystkich slajdach. To samo dotyczy pola Obszar stopki i Obszar numeru slajdu.

 5. Zwykle predefiniowane elementy slajdu wzorcowego są widoczne w prezentacji. Możesz kontrolować widoczność predefiniowanych elementów poprzez wybranie Slajd - Elementy wzorca.

  Okno dialogowe układu wzorca

Dodawanie obiektów tekstowych jako obiektów główki lub stopki

Obiekt tekstowy można dodać w dowolnym miejscu slajdu wzorcowego.

 1. Wybierz Widok - Slajd wzorcowy.

 2. Na pasku Rysunek wybierz ikonę Tekst Ikona.

 3. Przeciągnij slajd wzorcowy, aby narysować obiekt tekstowy, a następnie wpisz lub wklej tekst.

 4. Kiedy skończysz wybierz Widok - Normalny.

tip

Możesz również dodać pola takie jak data, numer strony, główkę czy stopkę - wybierz Wstaw - Pole.


Prosimy o wsparcie!