Adding a Header or a Footer to All Slides

Każdy slajd jest oparty na projekcie slajdu. Tekst, obrazy, tabele, pola lub inne obiekty umieszczone na projekcie slajdu są widoczne w tle na wszystkich slajdach opartych na tym projekcie slajdu.

Wzorce istnieją dla slajdów, notatek i materiałów.

Dodawanie wstępnie zdefiniowanych obiektów główki lub stopki

Każdy typ wzorca ma kilka wstępnie zdefiniowanych obszarów, w których jest umieszczona data, stopka i numery slajdów.

Po przełączeniu na widok wzorca można przesuwać te obszary w dowolne miejsce wzorca. Można także wprowadzać dodatkowy tekst i zmieniać wielkość obszarów. Można zaznaczyć zawartość obszarów i zastosować formatowanie tekstu. Można na przykład zmienić rozmiar lub kolor czcionki.

tip

Wstępnie zdefiniowany Obszar główki jest dostępny tylko dla notatek i materiałów. Aby umieścić główkę na wszystkich slajdach, można przesunąć do góry Obszar stopki na projekcie slajdów.


Obiekty wstawione do projektu slajdu są widoczne na wszystkich slajdach opartych na tym projekcie slajdu.

 1. Wybierz Wstaw - Główka i stopka.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z dwiema kartami: Slajdy i Notatki i materiały, w których można wprowadzić zawartość wstępnie zdefiniowanych obszarów.

  Header Footer Dialog

  Domyślnie pole wyboru Data i godzina jest zaznaczone, ale pole wprowadzania tekstu jest puste, a dla formatu jest ustawiony parametr Stały, dlatego też data i godzina nie są widoczne na slajdach.

  Domyślnie pole wyboru Stopka jest zaznaczone, ale pole wprowadzania tekstu jest puste, dlatego stopka nie jest widoczna na slajdach.

  Domyślnie zaznaczenie pola wyboru Numer slajdu jest usunięte, dlatego też numery slajdów nie są widoczne.

 2. Wprowadź lub wybierz zawartość, która powinna być widoczna na wszystkich slajdach.

 3. Aby zmienić pozycję i formatowanie obiektów projektu, wybierz Widok - Projekt slajdu.

  Projekt slajdu jest wyświetlany z obszarami w pobliżu dolnej krawędzi. Obszary można przesuwać, a pola można zaznaczać w celu użycia formatowania. Można tam także wprowadzić tekst, który będzie widoczny obok pól.

 4. Kliknij Obszar daty i przesuń pole godziny i daty. Zaznacz pole <data/godzina> i zastosuj formatowanie, aby zmienić format daty i godziny na wszystkich slajdach. To samo dotyczy pola Obszar stopki i Obszar numeru slajdu.

 5. Normally the predefined elements of the master slide are set to visible in the presentation. You can control the visibility of the predefined elements by choosing Slide - Master Elements.

  Master Layout Dialog

Dodawanie obiektów tekstowych jako obiektów główki lub stopki

Możesz dodać do projektu slajdu obiekt tekstowy, który będzie spełniał funkcje nagłówka lub stopki.

 1. Wybierz Widok - Projekt slajdu.

 2. On the Drawing bar, select the Text iconIcon.

 3. Narysuj na projekcie slajdu obiekt tekstowy a następnie wprowadź lub wklej tekst.

 4. Kiedy skończysz wybierz Widok - Normalny.

tip

Możesz również dodać pola takie jak data, numer strony, główkę czy stopkę - wybierz Wstaw - Pole.


Please support us!