Zmiana wypełnienia tła

Aby użyć koloru, gradientu lub wzoru kreskowania dla tła

 1. Wybierz , a następnie kliknij kartę Tło.

 2. W ramce Wypełnienie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Wybierz Kolor, a następnie kliknij kolor na liście.

  Wybierz Gradient, a następnie kliknij styl gradientu na liście.

  Wybierz Kreskowanie, a następnie kliknij styl kreskowania na liście.

 3. Kliknij OK.

Aby użyć obrazu jako tła dla

Możesz wyświetlić cały obraz jako tło lub możesz ułożyć obraz tak, aby stworzyć wzorzyste tło.

 1. Wybierz , a następnie kliknij kartę Tło.

 2. W obszarze Wypełnij wybierz Obraz, a następnie kliknij obraz na liście.

  note

  Aby użyć niestandardowego obrazu jako tła , kliknij przycisk Importuj Znajdź obraz i kliknij Otwórz. Po powrocie do karty Tło zaimportowany obraz znajdzie się na liście Obraz.


 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby wyświetlić cały obrazek jako tło slajdu odznacz opcję Sąsiadująco w ramce Pozycja i wybierz opcję Autodopasowanie.

  Aby rozmieścić obrazek na tle slajdu zaznacz opcję Sąsiadująco i ustaw odpowiednio opcje Rozmiar, Pozycja i Przesunięcie.

 4. Kliknij OK.

Ta modyfikacja dotyczy tylko bieżącej prezentacji lub dokumentu rysunkowego.

Aby zapisać nowy wzorzec jako szablon

 1. .

 2. .

 3. Wybierz Widok - Normalny, aby zamknąć widok wzorca.

 4. Wybierz Plik - Szablony - Zapisz jako szablon, aby zapisać dokument jako szablon.

 5. Wprowadź nazwę szablonu. Nie zmieniaj kategorii z "Moje szablony". Kliknij OK.

Teraz możesz użyć okna Szablony, aby otworzyć nową prezentację lub rysunek na podstawie nowego szablonu.

Prosimy o wsparcie!