Animacja przejścia slajdów

Możesz zastosować efekt przejścia odtwarzany przy pojawianiu się slajdów.

Stosowanie efektu przejścia slajdu

  1. Wybierz widok Normalny i zaznacz slajd, do którego chcesz dodać efekt przejścia.

  2. Z ramki Zadań wybierz Przejście slajdu.

  3. Wybierz efekt przejścia slajdu z listy.

Możesz zobaczyć podgląd wybranego efektu w oknie dokumentu.

Ikona notatki

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have slide transition. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has slide transition.


Stosowanie jednego efektu do większej liczby slajdów

  1. Wybierz widok Sortowanie slajdów i zaznacz slajdy, do których chcesz zastosować efekt przejścia.

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon Zoom to change the view magnification for the slides.

  2. Z ramki Zadań, wybierz Przejście slajdu.

  3. Wybierz efekt przejścia slajdu z listy.

Aby zobaczyć podgląd efektu przejścia slajdu kliknij małą strzałkę znajdującą się pod slajdem w Ramce slajdów.

Usuwanie efektu przejścia slajdu

  1. Wybierz widok Sortowanie slajdów i zaznacz slajdy, z których chcesz usunąć efekt przejścia.

  2. Wybierz pozycję Bez przejścia z listy dostępnych efektów z ramki Zadań.

Please support us!