Animacja przejścia slajdów

Możesz zastosować efekt przejścia odtwarzany przy pojawianiu się slajdów.

Stosowanie efektu przejścia slajdu

  1. Wybierz widok Normalny i zaznacz slajd, do którego chcesz dodać efekt przejścia.

  2. Z ramki Zadań wybierz Przejście slajdu.

  3. Wybierz efekt przejścia slajdu z listy.

Możesz zobaczyć podgląd wybranego efektu w oknie dokumentu.

Ikona notatki

W panelu Slajd ikona obok podglądu tych slajdów, które mają przejście między slajdami . Podczas prezentowania pokazu slajdów za pomocą konsoli prezentera ikona oznacza, że następny slajd ma przejście slajdu.


Stosowanie jednego efektu do większej liczby slajdów

  1. Wybierz widok Sorter slajdów i zaznacz slajdy, do których chcesz zastosować efekt przejścia.

    Jeśli chcesz, możesz użyć paska narzędzi PowiększenieIkona powiększenia, aby zmienić powiększenie widoku slajdów.

  2. Z ramki Zadań, wybierz Przejście slajdu.

  3. Wybierz efekt przejścia slajdu z listy.

Aby zobaczyć podgląd efektu przejścia slajdu kliknij małą strzałkę znajdującą się pod slajdem w Ramce slajdów.

Usuwanie efektu przejścia slajdu

  1. Wybierz widok Sorter slajdów i zaznacz slajdy, z których chcesz usunąć efekt przejścia.

  2. Wybierz pozycję Bez przejścia z listy dostępnych efektów z ramki Zadań.

Prosimy o wsparcie!