Animacja przejścia slajdów

Możesz zastosować efekt przejścia odtwarzany przy pojawianiu się slajdów.

Stosowanie efektu przejścia slajdu

  1. Wybierz widok Normalny i zaznacz slajd, do którego chcesz dodać efekt przejścia.

  2. Z ramki Zadań wybierz Przejście slajdu.

  3. Wybierz efekt przejścia slajdu z listy.

Możesz zobaczyć podgląd wybranego efektu w oknie dokumentu.

Ikona notatki

W panelu Slajd ikona obok podglądu tych slajdów, które mają przejście między slajdami. Podczas prezentowania pokazu slajdów za pomocą konsoli prezentera ikona oznacza, że następny slajd ma przejście slajdu.


Stosowanie jednego efektu do większej liczby slajdów

  1. Wybierz widok Sorter slajdów i zaznacz slajdy, do których chcesz zastosować efekt przejścia.

    Jeśli chcesz, możesz użyć paska narzędzi Powiększenie Ikona powiększenia, aby zmienić powiększenie widoku slajdów.

  2. Z ramki Zadań, wybierz Przejście slajdu.

  3. Wybierz efekt przejścia slajdu z listy.

Aby zobaczyć podgląd efektu przejścia slajdu kliknij małą strzałkę znajdującą się pod slajdem w Ramce slajdów.

Usuwanie efektu przejścia slajdu

  1. Wybierz widok Sorter slajdów i zaznacz slajdy, z których chcesz usunąć efekt przejścia.

  2. Wybierz pozycję Bez przejścia z listy dostępnych efektów z ramki Zadań.

Prosimy o wsparcie!