Animacja obiektów na slajdach prezentacji

Możesz zastosować do obiektu gotowe animacje.

Stosowanie efektu animacji do obiektu:

  1. Wybierz widok Normalny i zaznacz obiekty, które chcesz animować.

  2. Wybierz Widok - Animacja, aby otworzyć panel Animacja niestandardowa na pasku bocznym. Kliknij przycisk Dodaj (+), a następnie wybierz efekt animacji.

  3. W oknie dialogowym Animacja niestandardowa kliknij zakładkę wybranej kategorii efektu. Wybierz z listy żądany efekt animacji i kliknij OK.

Aby zobaczyć podgląd animacji kliknij przycisk Odtwórz.

note

W panelu Slajd ikona pojawia się obok podglądu tych slajdów, które zawierają jeden lub więcej obiektów z niestandardową animacją. Podczas prezentowania pokazu slajdów za pomocą konsoli prezentera ikona wskazuje, że następny slajd ma niestandardową animację.


Aby zastosować i edytować efekt ścieżki ruchu:

Obiekt może być animowany i przesuwać się wzdłuż ścieżki ruchu. Istnieje możliwość korzystania ze wstępnie zdefiniowanych i własnych ścieżek ruchu.

W przypadku wyboru opcji „Krzywa”, „Wielokąt” lub „Linia odręczna” okno dialogowe zostanie zamknięte i można narysować własną ścieżkę. Jeśli rysowanie zostanie zakończone i nie będzie anulowane, utworzona ścieżka jest usuwana z dokumentu i wstawiona jako efekt ścieżki ruchu.

Edycja ścieżek ruchu

Jeśli jest widoczny panel Animacja niestandardowa, ścieżki ruchu wszystkich efektów bieżącego slajdu są rysowane na slajdzie w postaci przezroczystej nakładki. Wszystkie ścieżki są przez cały czas widoczne, co ułatwia tworzenie animacji kolejnych ścieżek.

Ścieżkę ruchu można wybrać przez jej kliknięcie. Wybrana ścieżka zawiera uchwyty, można ją także przesuwać i zmieniać jej rozmiar, podobnie jak w przypadku kształtów. Dwukrotne kliknięcie ścieżki uruchamia tryb edycji punktu. Tryb edycji punktu można także uruchomić, wybierając polecenie Edycja – Punkty lub naciskając klawisz F8.

Usuwanie efektu animacji obiektu:

  1. Wybierz widok Normalny i zaznacz obiekty, których efekty animacji chcesz usunąć.

  2. Wybierz Pokaz slajdów - Animacja niestandardowa.

  3. Kliknij przycisk Usuń.

Prosimy o wsparcie!