Eksport animacji w formacie GIF

  1. Zaznacz animowany obiekt slajdu.

  2. Wybierz Plik - Eksportuj.

  3. Wybierz z listy Format pliku format GIF - Graphics Interchange Format (.gif).

  4. Aby wyeksportować tylko zaznaczony obiekt kliknij opcję Wybór.

  5. Wskaż miejsce, w którym chcesz zapisać obraz GIF, wprowadź nazwę pliku i kliknij Eksportuj.

Tworzenie animowanych obrazków GIF

Prosimy o wsparcie!