Tworzenie animowanych obrazków GIF

Możesz animować obiekty rysunkowe, tekstowe i graficzne (obrazy), co może uczynić prezentację bardziej interesującą. LibreOffice Impress wyposażony jest w prosty edytor animacji. Za jego pomocą można tworzyć klatki animacji wykorzystując obiekty slajdu. Efekt animacji jest uzyskiwany przez wyświetlanie kolejnych nieruchomych klatek.

Ikona wskazówki

Jeśli tworzona animacja jest typu mapy bitowej (animowany obraz GIF) możliwe jest przypisanie każdej klatce animacji czasu wyświetlania oraz możliwe jest ustalenie liczby przebiegów animacji.


Tworzenie animowanego obrazu GIF:

 1. Zaznacz obiekt lub grupę obiektów, które chcesz uwzględnić w animacji i wybierz Wstaw - Media - Animowany obraz.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. W ramce Typ obiektu animacji wybierz Obiekt mapy bitowej (GIF).

  Używając okienka Czas wyświetlania można ustalić czas wyświetlania klatki. Rozwijana lista Liczba przebiegów pozwala wybrać liczbę powtórzeń tworzonej animacji.

 2. Wprowadź numer klatki w okienku Numer obrazu (okienko po lewej).

 3. Wprowadź w okienku Czas wyświetlania liczbę sekund, przez które ma być wyświetlana klatka (okienko po środku).

 4. Powtórz dwa ostatnie kroki dla każdej klatki animacji.

  Ikona wskazówki

  Podgląd animacji jest możliwy przy użyciu przycisków sterowania znajdujących się na lewo do okienka Numer obrazu.


 5. Wybierz z listy rozwijanej Liczba przebiegów liczbę powtórzeń animacji (okienko po prawej).

 6. Możesz wyrównać obiekty zaznaczając opcję wyrównania w okienku Wyrównanie.

 7. Kliknij Utwórz.

Prosimy o wsparcie!