Konwersja obiektów 2D na krzywe, wielokąty i obiekty 3D

Obiekty dwuwymiarowe (2D) można konwertować, aby tworzyć różne kształty. LibreOffice może konwertować obiekty 2D na następujące typy obiektów:

Dwa typy obiektów 3D

Konwersja obiektu na krzywe:

  1. Zaznacz obiekt 2D na slajdzie lub stronie.

  2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Konwertuj - Na krzywą.

Aby zmienić kształt obiektu, kliknij ikonę Punkty Ikona na pasku narzędzi Rysunek i przeciągnij uchwyty obiektu. Aby zmienić kształt krzywej, można również przeciągnąć punkty kontrolne uchwytu.

Konwersja obiektu 2D na wielokąt:

  1. Zaznacz obiekt 2D na slajdzie lub stronie.

  2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Konwertuj - Na wielokąt.

Aby zmienić kształt obiektu, kliknij ikonę Punkty Ikona na pasku narzędzi Rysunek i przeciągnij uchwyty obiektu.

Konwersja obiektu 2D na obiekt 3D:

  1. Zaznacz obiekt 2D na slajdzie lub stronie.

  2. Kliknij ikonę Włącz/wyłącz perspektywęIkona na pasku narzędzi Rysunek lub kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Konwertuj – Na 3D.

Aby edytować właściwości obiektu 3D użyj paska narzędzi Linia i wypełnienie oraz paska Ustawienia 3D.

Ikona wskazówki

Aby przekształcić obiekt tekstowy do trzech wymiarów, kliknij ikonę FontworkIkona na pasku narzędzi Rysunek.


Konwersja obiektu 2D na obiekt obrotowy 3D:

Obiekt obrotowy 3D powstaje przez obrót zaznaczonego obiektu wokół jego pionowej osi.

  1. Zaznacz obiekt 2D na slajdzie lub stronie.

  2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Konwertuj - Na obiekt obrotowy 3D

Aby edytować właściwości obiektu 3D użyj paska narzędzi Linia i wypełnienie oraz Ustawienia 3D.

Ikona wskazówki

Aby uzyskać bardziej skomplikowany kształt można obrócić obiekt 2D przed konwersją na obiekt 3D.


Prosimy o wsparcie!