Listy

Do wybranych akapitów dodaje numerację lub punktory, edytuje poziomy konspektu i przesuwa je w górę lub w dół na slajdzie.

Lista nieuporządkowana

Tworzy lub usuwa wypunktowanie dla wybranych akapitów.

Lista uporządkowana

wyżej

Przenosi akapit listy, w którym znajduje się kursor, lub wybrane akapity listy, o jeden poziom wyżej.

niżej

Przenosi akapit listy, w którym znajduje się kursor, lub wybrane akapity listy, o jeden poziom niżej.

Przesuwa akapit, w którym znajduje się kursor, lub wybrane akapity za poprzedni akapit.

Przesuwa akapit, w którym znajduje się kursor, lub wybrane akapity przed poprzedni akapit.

Prosimy o wsparcie!