Skróty klawiaturowe konsoli prezentacji

Podczas pokazu slajdów uruchamianego za pomocą Konsoli prezentacji można używać następujących klawiszy:

Akcja

Klawisz lub klawisze

Następny slajd lub następny efekt

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, strzałka w prawo, strzałka w dół, spacja, Page Down, Enter, Return, 'N'

Poprzedni slajd lub poprzedni efekt

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, strzałka w lewo, strzałka w górę, Page Up, Backspace, 'P'

Pierwszy slajd

Narzędzia główne

Ostatni slajd

End

Previous slide without effects

Alt+Page Up

Next slide without effects

Alt+Page Down

Wyczernia/przywraca ekran

'B', '.'

White/Unwhite the screen

'W', ','

End slide show

Esc, '-'

Go to slide number

Number followed by Enter

Grow/Shrink size of notes font

'G', 'S'

Przewijaj notatki do góry/w dół

'A', 'Z'

Przenoszenie kursora w widoku notatek do przodu lub do tyłu

'H', 'L'

Wyświetlenie konsoli prezentacji

Ctrl-'1'

Wyświetlenie notatek prezentacji

Ctrl-'2'

Wyświetlenie przeglądu slajdów

Ctrl-'3'


Please support us!