Skróty klawiaturowe w LibreOffice Impress

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych dostępnych w LibreOffice Impress.

Możesz używać także ogólnych skrótów klawiaturowych LibreOffice.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Klawisze funkcyjne w LibreOffice Impress

Skróty klawiaturowe

Efekt

F2

Edycja tekstu.

F3

Wejdź do grupy.

+F3

Wyjdź z grupy.

Shift + F3

Duplikuj

F4

Pozycja i rozmiar

F5

Rozpocznij Pokaz slajdów.

+Shift+F5

Nawigator

F7

Spelling

+F7

Wyrazy bliskoznaczne

F8

Edycja punktów.

+Shift+F8

Dopasuj tekst do ramki.

Styles


Skróty klawiaturowe w czasie Pokazu slajdów

Skróty klawiaturowe

Efekt

Esc

Koniec prezentacji.

Spacja lub Strzałka w prawo lub Strzałka w dół lub Page Down lub Enter lub Return lub N

Odtwórz następny efekt (jeśli jest, jeśli nie, przejdź do następnego slajdu).

+Page Down

Następnego slajd (bez efektu przejścia).

[numer] + Enter

Po naciśnięciu klawisza Enter przechodzi do podanego numeru slajdu.

Strzałka w lewo lub strzałka w górę lub klawisz Page Up lub klawisz Backspace lub klawisz P

Ponownie odtwarza poprzedni efekt (począwszy od 4 aktualizacji produktu). Jeśli slajd nie zawiera poprzedniego efektu, wyświetla poprzedni slajd.

+Page Up

Poprzedni slajd (bez efektu przejścia).

Home

Przeskakuje do pierwszego slajdu.

End

Przeskakuje do ostatniego slajdu.

+ Page Up

Poprzedni slajd.

+ Page Down

Następny slajd.

B lub .

Włącza czarny ekran.

W lub ,

Włącza biały ekran.


Skróty klawiaturowe w Widoku normalnym

Skróty klawiaturowe

Efekt

Plus (+)

Powiększenie.

Minus (-)

Pomniejszenie.

Gwiazdka (*) (klawiatura numeryczna)

Dopasuj stronę do okna.

Dzielenie (/) (klawiatura numeryczna)

Powiększenie bieżącego zaznaczenia.

Shift++G

Grupowanie zaznaczonych obiektów.

Shift++A

Rozgrupowanie zaznaczonej grupy.

+ click

Wchodzi do grupy. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów. Kliknij poza grupą aby powrócić do zwykłego widoku.

+Shift+K

Zespalaj zaznaczone obiekty.

+Shift+K

Podziel zaznaczony obiekt. Ten skrót działa jedynie gdy zaznaczony obiekt został utworzony przez zespolenie innych obiektów.

+ Plus key

Przesuń do przodu.

Shift++ Plus key

Przesuń na wierzch.

+ Minus key

Przesuń do tyłu.

Shift++ Minus key

Przesuń na spód.


Skróty klawiszowe w trakcie edycji tekstu

Skróty klawiaturowe

Efekt

+Minus(-)

Łączniki miękkie; dzielenie wyrazów zdefiniowane przez użytkownika.

+Shift+Minus (-)

Nierozdzielający łącznik (nieużywany przy dzieleniu wyrazów)

+Shift+Spacja

Nierozdzielające spacje. Nierozdzielające spacje nie są używane do dzielenia wyrazów i nie są rozszerzane w tekście wyrównanym do lewej i prawej.

Shift+Enter

Podział wiersza bez zmiany akapitu

Strzałka w lewo

Przesuń kursor w lewo

Shift+Strzałka w lewo

Przesuń kursor w lewo zaznaczając

+Strzałka w lewo

Przejdź na początek słowa

+Shift+Strzałka w lewo

Zaznaczanie w lewo słowo po słowie

Strzałka w prawo

Przesuń kursor w prawo

Shift+Strzałka w prawo

Przesuń kursor w prawo zaznaczając

+Strzałka w prawo

Przejdź na początek następnego słowa

+Shift+Strzałka w prawo

Zaznaczanie w prawo słowo po słowie

Strzałka w górę

Przesuń kursor w górę o jedną linię

Shift+Strzałka w górę

Zaznacz wiersze kierując się ku górze

+Strzałka w górę

Przesuń kursor na początek poprzedniego akapitu

Strzałka w dół

Przesuwa kursor w dół o jeden wiersz

Shift+Strzałka w dół

Zaznacza wiersze kierując się ku dołowi

+Strzałka w dół

Przenieś kursor na koniec akapitu. Następne naciśnięcie klawisza spowoduje przeniesienie kursora na koniec następnego akapitu.

Przejdź na początek wiersza

Przejdź i zaznacz początek wiersza

Przejdź na koniec wiersza

Przejdź i zaznacz koniec wiersza

Przejdź na początek bloku tekstowego w slajdzie

Przejdź na koniec bloku tekstowego w slajdzie

Usuń tekst do końca słowa

+Backspace

Usuń tekst do początku słowa

Na liście: usuń pusty akapit na początku bieżącego akapitu

+Shift+Del

Usuń tekst do końca zdania

+Shift+Backspace

Usuń tekst do początku zdania


Skróty klawiaturowe w LibreOffice Impress

Skróty klawiaturowe

Efekt

Strzałki

Przesuwa zaznaczony obiekt na stronie lub widok strony w kierunku wskazywanym przez strzałki.

+ Arrow Key

Przesuwa widok strony w kierunku wskazywanym przez strzałki.

Shift+Przeciągnij

Ogranicza przesuwanie do kierunków będących wielokrotnością kąta 45 stopni.

+ drag (with Copy when moving option active)

Hold down and drag an object to create a copy of the object.

Klawisz

Przytrzymaj naciśnięty klawisz , aby narysować lub zmienić rozmiar obiektów, przeciągając mysz od środka na zewnątrz obiektu.

Klawisz + kliknięcie

Zaznacza obiekt znajdujący się za zaznaczonym obiektem.

Klawisze +Shift+kliknięcie

Zaznacza obiekt znajdujący się przed zaznaczonym obiektem.

Shift+Kliknij

Zaznacza pobliskie obiekty lub fragment tekstu. Kliknij pierwszy z obiektów, które chcesz zaznaczyć lub kliknij początek tekstu. Przesuń wskaźnik nad ostatni obiekt lub końcowy fragment tekstu, przytrzymaj Shift i kliknij ponownie.

Shift+Przeciągnij (podczas zmiany rozmiaru)

Aby podczas zmiany rozmiaru zachować proporcje obiektu przytrzymaj klawisz Shift.

Tab

Zaznacza obiekty w kolejności, w której były tworzone.

Shift + Tab

Zaznacza obiekty w kolejności odwrotnej niż były tworzone.

Escape

Wychodzi z bieżącego trybu.

Enter

Aktywuje obszar obiektu w nowej prezentacji (tylko jeżeli jest zaznaczona ramka).

+Enter

Przechodzi do następnego tekstowego obiektu.

Jeżeli slajd nie zawiera obiektów tekstowych albo jeżeli osiągnięto ostatni obiekt tekstowy po bieżącym slajdzie wstawiany jest nowy slajd. Wstawiony slajd posiada układ bieżącego slajdu.

PageUp

Przejdź do poprzedniego slajdu. Nie działa na pierwszym slajdzie.

PageDown

Przejdź do następnego slajdu. Nie działa na ostatnim slajdzie.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Skróty klawiaturowe

Efekt

Home/End

Przesuwa zaznaczenie do pierwszego/ostatniego slajdu.

Klawisz strzałki w lewo/prawo lub Page Up/Down

Przesuwa zaznaczenie do następnego/poprzedniego slajdu.

+Shift+Strzałka w dół

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+Strzałka w górę

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Enter

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!