Skróty klawiaturowe w LibreOffice Impress

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych dostępnych w LibreOffice Impress.

Możesz używać także ogólnych skrótów klawiaturowych LibreOffice.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menu Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Klawisze funkcyjne w LibreOffice Impress

Skróty klawiaturowe

Efekt

F2

Edycja tekstu.

F3

Wejdź do grupy.

+F3

Wyjdź z grupy.

Shift + F3

Duplikuj

F4

Pozycja i rozmiar

F5

Rozpocznij Pokaz slajdów.

+Shift+F5

Nawigator

F7

Pisownia

+F7

Wyrazy bliskoznaczne

F8

Edycja punktów.

+Shift+F8

Dopasuj tekst do ramki.

Style


Skróty klawiaturowe w czasie Pokazu slajdów

Skróty klawiaturowe

Efekt

Esc lub -

Koniec prezentacji.

Kliknięcie lewym przyciskiem lub Spacja, lub strzałka w prawo, lub strzałka w dół, lub Page Down, lub Enter, lub Return

Odtwórz następny efekt (jeśli jest, jeśli nie, przejdź do następnego slajdu).

+Page Down

Następnego slajd (bez efektu przejścia).

[numer] + Enter

Po naciśnięciu klawisza Enter przechodzi do podanego numeru slajdu.

Kliknięcie prawym przyciskiem lub strzałka w lewo, lub strzałka w górę, lub Page Up, lub Backspace

Ponownie odtwarza poprzedni efekt (począwszy od 4 aktualizacji produktu). Jeśli slajd nie zawiera poprzedniego efektu, wyświetla poprzedni slajd.

+Page Up

Poprzedni slajd (bez efektu przejścia).

Home

Przeskakuje do pierwszego slajdu.

End

Przeskakuje do ostatniego slajdu.

+ Page Up

Poprzedni slajd.

+ Page Down

Następny slajd.

B lub .

Włącza czarny ekran.

W lub ,

Włącza biały ekran.

P

Użyj wskaźnika myszy jako pióra

E

Wyczyść całe pismo na slajdzie

+A

Wyłącz wskaźnik w trybie pióra


Skróty klawiaturowe w widoku normalnym

Skróty klawiaturowe

Efekt

Plus (+)

Powiększenie.

Minus (-)

Pomniejszenie.

Gwiazdka (*) (klawiatura numeryczna)

Dopasuj stronę do okna.

Dzielenie (/) (klawiatura numeryczna)

Powiększenie bieżącego zaznaczenia.

Shift++G

Grupowanie zaznaczonych obiektów.

Shift++A

Rozgrupowanie zaznaczonej grupy.

+ kliknięcie

Wchodzi do grupy. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów. Kliknij poza grupą aby powrócić do zwykłego widoku.

+Shift+K

Połącz zaznaczone obiekty.

+Shift+K

Podziel zaznaczony obiekt. Ten skrót działa jedynie gdy zaznaczony obiekt został utworzony przez zespolenie innych obiektów.

+ klawisz Plus

Przesuń do przodu.

Shift++ klawisz Plus

Przesuń na wierzch.

+ klawisz Minus

Przesuń do tyłu.

Shift++ klawisz Minus

Przesuń na spód.


Skróty klawiszowe w trakcie edycji tekstu

Skróty klawiaturowe

Efekt

+Minus(-)

Łączniki miękkie; dzielenie wyrazów zdefiniowane przez użytkownika.

+Shift+Minus (-)

Nierozdzielający łącznik (nieużywany przy dzieleniu wyrazów)

+Shift+Spacja

Nierozdzielające spacje. Nierozdzielające spacje nie są używane do dzielenia wyrazów i nie są rozszerzane w tekście wyrównanym do lewej i prawej.

Shift+Enter

Podział wiersza bez zmiany akapitu

Strzałka w lewo

Przesuń kursor w lewo

Shift+Strzałka w lewo

Przesuń kursor w lewo zaznaczając

+strzałka w lewo

Przejdź na początek wyrazu

+Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie w lewo słowo po słowie

Strzałka w prawo

Przesuń kursor w prawo

Shift+Strzałka w prawo

Przesuń kursor w prawo zaznaczając

+Strzałka w prawo

Przejdź na początek następnego słowa

+Shift+Strzałka w prawo

Zaznaczanie w prawo słowo po słowie

Strzałka w górę

Przesuń kursor w górę o jedną linię

Shift+Strzałka w górę

Zaznacz wiersze kierując się ku górze

+Strzałka w górę

Przesuń kursor na początek poprzedniego akapitu

Strzałka w dół

Przesuwa kursor w dół o jeden wiersz

Shift+Strzałka w dół

Zaznacza wiersze kierując się ku dołowi

+Strzałka w dół

Przenieś kursor na koniec akapitu. Następne naciśnięcie klawisza spowoduje przeniesienie kursora na koniec następnego akapitu.

Przejdź na początek wiersza

Przejdź i zaznacz początek wiersza

Przejdź na koniec wiersza

Przejdź i zaznacz koniec wiersza

Przejdź na początek bloku tekstowego w slajdzie

Przejdź na koniec bloku tekstowego w slajdzie

Usuń tekst do końca słowa

+Backspace

Usuń tekst do początku słowa

Na liście: usuń pusty akapit na początku bieżącego akapitu

+Shift+Del

Usuń tekst do końca zdania

+Shift+Backspace

Usuń tekst do początku zdania


Skróty klawiaturowe w LibreOffice Impress

Skróty klawiaturowe

Efekt

Strzałki

Przesuwa zaznaczony obiekt na stronie lub widok strony w kierunku wskazywanym przez strzałki.

+ klawisz strzałki

Przesuwa widok strony w kierunku wskazywanym przez strzałki.

Shift+Przeciągnij

Ogranicza przesuwanie do kierunków będących wielokrotnością kąta 45 stopni.

+ przeciągnij (z aktywną opcją Kopiuj przy przenoszeniu)

Przytrzymaj i przeciągnij obiekt, aby utworzyć kopię obiektu.

Klawisz

Przytrzymaj naciśnięty klawisz , aby narysować lub zmienić rozmiar obiektów, przeciągając mysz od środka na zewnątrz obiektu.

Klawisz + kliknięcie

Zaznacza obiekt znajdujący się za zaznaczonym obiektem.

Klawisze +Shift+kliknięcie

Zaznacza obiekt znajdujący się przed zaznaczonym obiektem.

Shift+Kliknij

Zaznacza pobliskie obiekty lub fragment tekstu. Kliknij pierwszy z obiektów, które chcesz zaznaczyć lub kliknij początek tekstu. Przesuń wskaźnik nad ostatni obiekt lub końcowy fragment tekstu, przytrzymaj Shift i kliknij ponownie.

Shift+Przeciągnij (podczas zmiany rozmiaru)

Aby podczas zmiany rozmiaru zachować proporcje obiektu przytrzymaj klawisz Shift.

Tab

Zaznacza obiekty w kolejności, w której były tworzone.

Shift + Tab

Zaznacza obiekty w kolejności odwrotnej niż były tworzone.

Escape

Wychodzi z bieżącego trybu.

Enter

Aktywuje obszar obiektu w nowej prezentacji (tylko jeżeli jest zaznaczona ramka).

+Enter

Przechodzi do następnego tekstowego obiektu.

Jeżeli slajd nie zawiera obiektów tekstowych albo jeżeli osiągnięto ostatni obiekt tekstowy po bieżącym slajdzie wstawiany jest nowy slajd. Wstawiony slajd posiada układ bieżącego slajdu.

PageUp

Przejdź do poprzedniego slajdu. Nie działa na pierwszym slajdzie.

PageDown

Przejdź do następnego slajdu. Nie działa na ostatnim slajdzie.


Poruszanie się za pomocą klawiatury po sorterze slajdów i panelu slajdów

Skróty klawiaturowe

Efekt

Home/End

Przesuwa zaznaczenie do pierwszego/ostatniego slajdu.

Klawisz strzałki w lewo/prawo lub Page Up/Down

Przesuwa zaznaczenie do następnego/poprzedniego slajdu.

+Shift+PageDown

Przenieś wybrane slajdy w dół o jedną pozycję na liście sortera slajdów. Jeśli wybierzesz wiele slajdów, zostaną one przeniesione razem z ostatnio wybranym slajdem na liście.

+Shift+PageUp

Przesuń wybrane slajdy w górę o jedną pozycję. Jeśli wybierzesz wiele slajdów, zostaną one przeniesione razem z pierwszym wybranym slajdem na liście.

+Shift+End

Przenieś wybrane slajdy na koniec listy sortera slajdów.

+Shift+Home

Przenieś wybrane slajdy na początek listy sortera slajdów.

Enter

Przejdź do trybu normalnego z aktywnym slajdem w Sorterze slajdów. Dodaj nowy slajd w Panelu slajdów.


Prosimy o wsparcie!