Przyciągaj do punktów obiektu

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do punktów najbliższego obiektu graficznego.

Ta opcja ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy kursor lub kontur obiektu graficznego znajduje się w zakresie przyciągania.

Ikona przyciągania do punktów obiektu

Przyciągaj do punktów obiektu

Prosimy o wsparcie!