Przyciągaj do krawędzi obiektu

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do granicy najbliższego obiektu graficznego.

Kursor lub kontur obiektu graficznego musi znajdować się w zakresie przyciągania.

Ikona przyciągania do krawędzi obiektu

Przyciągaj do krawędzi obiektu

Prosimy o wsparcie!