Przyciągaj do marginesów stron

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do najbliższego marginesu strony.

Kursor lub kontur obiektu graficznego musi znajdować się w zakresie przyciągania.

Ikona przyciągania do marginesów stron

Przyciągaj do marginesów stron

Prosimy o wsparcie!