Przyciągaj do prowadnic

Po zwolnieniu myszy przyciąga krawędź przeciąganego obiektu do najbliższej prowadnicy.

Ikona

Przyciągaj do prowadnic

Prosimy o wsparcie!