Modyfikuj obiekt z atrybutami

Jeżeli ikona ta jest aktywna na pasku Opcje, obiekty w trakcie rysowania lub przesuwania wyświetlane są wraz z atrybutami, ale z 50% przezroczystości. Jeżeli ikona ta nie jest aktywna, w czasie przeciągania obiektu wyświetlany jest tylko jego obrys. Obiekt wraz ze wszystkimi atrybutami wyświetlany jest po zwolnieniu przycisku myszy.

Ikona

Modyfikuj obiekt z atrybutami

Prosimy o wsparcie!