Edycja tekstu przez dwukrotne kliknięcie

Zmienia działanie kliknięcia myszką w ten sposób, że podwójne kliknięcie powoduje dodanie lub edycję tekstu.

Ikona

Edycja tekstu przez dwukrotne kliknięcie

Prosimy o wsparcie!