Zezwalaj na interakcję

Po kliknięciu obiektu na slajdzie odtworzony zostaje podgląd interakcji przypisanej do obiektu. Aby zaznaczyć obiekt do edycji, w momencie klikania obiektu przytrzymaj naciśnięty klawisz .

Ikona

Zezwalaj na interakcję

Prosimy o wsparcie!