Zezwalaj na efekty

Po kliknięciu obiektu na slajdzie odtworzony zostaje podgląd efektu animacji, który został przypisany do obiektu. Aby zaznaczyć obiekt do edycji, w momencie klikania obiektu przytrzymaj naciśnięty klawisz .

Ikona

Zezwalaj na efekty

Prosimy o wsparcie!