Strzałki

Otwórz pasek narzędzi Strzałki. Za jego pomocą możesz dodawać do bieżącej strony strzałki, linie proste, oraz linie wymiarowe.

tip

Można dodać strzałkę do już narysowanej linii. Wybierz Format - Linia, a następnie wybierz styl strzałek w części Style strzałek okna dialogowego.


Linia

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię prostą. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift orientacja linii zostanie ograniczona do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona linii

Linia

Linia ze strzałką na końcu

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię prostą zakończoną strzałką. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift orientacja linii zostanie ograniczona do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona linii ze strzałką na końcu

Linia ze strzałką na końcu

Linia ze strzałką-kółkiem

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię prostą ze strzałką na początku i kółkiem na końcu. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift orientacja linii zostanie ograniczona do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona linii ze strzałką-kółkiem

Linia ze strzałką-kółkiem

Linia ze strzałką-kwadratem

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię prostą ze strzałką na początku i kwadratem na końcu. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift orientacja linii zostanie ograniczona do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona linii ze strzałką-kwadratem

Linia ze strzałką-kwadratem

Linia (45°)

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię prostą, której orientacja jest ograniczona do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona lini (45°)

Linia (45°)

Linia ze strzałką na początku

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię prostą ze strzałką na początku. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift orientacja linii zostanie ograniczona do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona linii ze strzałką na początku

Linia ze strzałką na początku

Linia z kółkiem-strzałką

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię prostą z kółkiem na początku i strzałką na końcu. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift orientacja linii zostanie ograniczona do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona linii z kółkiem-strzałką

Linia z kółkiem-strzałką

Linia z kwadratem-strzałką

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię prostą z kwadratem na początku i strzałką na końcu. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift orientacja linii zostanie ograniczona do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona linii z kwadratem-strzałką

Linia z kwadratem-strzałką

Linia wymiarowa

Rysuje linię, która podaje odległość pomiędzy jej prowadnicami. Linia wymiarowa automatycznie podaje odległość liniową pomiędzy jej prowadnicami. Aby narysować linię wymiarową otwórz pasek narzędzi Strzałki i kliknij ikonę Linia wymiarowa. Kliknij w miejscu, w którym chcesz zacząć narysować linię wymiarową i rozciągnij myszką do uzyskania żądanej długości.

tip

Jeśli linia wymiarowa ma mieć tę samą długość co krawędź pobliskiego obiektu, podczas przeciągania przytrzymaj naciśnięty klawisz . Aby ograniczyć położenie linii wymiarowej do 45 stopni, w czasie przeciągania przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift.


W LibreOffice Draw linia wymiarowa jest zawsze wstawiana na warstwie o nazwie Linie wymiarowe. Jeśli ustawisz tę warstwę jako niewidoczną, nie zobaczysz na rysunku żadnej linii wymiarowej.

Ikona linii wymiarowej

Linia wymiarowa

Linia ze strzałkami

Rysuje w bieżącym dokumencie od wskazanego miejsca linię prostą ze strzałkami na końcach. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift orientacja linii zostanie ograniczona do wielokrotności kąta 45 stopni.

Ikona linii ze strzałkami

Linia ze strzałkami

Prosimy o wsparcie!