Wstaw

Ikona

Wstaw

Otwórz pasek narzędzi Wstaw. Za jego pomocą możesz wstawiać do dokumentu różne obiekty łącznie z wykresami, arkuszami kalkulacyjnymi oraz obrazami.

Slajd

Wstawia slajd po aktualnie zaznaczonym slajdzie.

Ikona nowego slajdu

Nowy slajd

Ramka przestawna

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Ikona ramki przestawnej

Ramka przestawna

Wstaw /Obiekty z pliku

Pozwala wstawić cały plik lub wybrane elementy pliku.

Ikona wstawiania slajdu z pliku

Arkusz kalkulacyjny

Wstawia nową tabelę do bieżącego slajdu lub strony.

Ikona wstawiania tabeli

Tabela

Z pliku

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby wstawić obraz do bieżącego dokumentu.

Ikona obrazu

Obraz

Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Ikona multimediów

Multimedia / Dźwięk lub wideo

Formuła

Obiekt formuły

Wstawia formułę do bieżącego dokumentu.

Ikona wstawienia obiektu formuły

Wstaw obiekt formuły

Wykres

Ikona wykresu

Wykres

Obiekt OLE

Wstaw obiekt OLE

Wstawia obiekt OLE do bieżącego dokumentu. Obiekt OLE jest wstawiany jako łącze lub obiekt osadzony.

Ikona obiektu OLE

Obiekt OLE

Prosimy o wsparcie!